Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Mezinárodní organizace práce oslaví 100 let na Tripartitní konferenci spolupořádané MPSV

Při příležitosti oslav 100. výročí založení Mezinárodní organizace práce připravila Českomoravská konfederace odborových svazů sborník dokumentů. Sborník připomíná důvody vzniku MOP a hlavní milníky její stoleté historie, popisuje strukturu organizace, nastiňuje vliv MOP a jejích norem na proces společenské a ekonomicko-sociální transformace ČSFR a ČR pro roce 1989 a zejména vliv na rozvoj sociálního dialogu v ČR. Poskytuje rovněž podrobný vhled do normativní činnosti MOP a kontrolního mechanismu dodržování mezinárodních pracovních standardů. Na závěr sborník obsahuje české znění ústavy Mezinárodní organizace práce. Sborník je k nahlédnutí a ke stažení zde.

Kompletní tisková zpráva zde:
Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 16.4.2019

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 16:16.