Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální práce a vzdělávání » Výzkumy v oblasti sociální práce:

2018

Obsah položky 2018:

  • (Soubor typu .pdf)VÚPSV-S2-4
    Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví
  • (Soubor typu .pdf)VÚPSV-S2-5
    VÚPSV-S2-5 Analýza uplatňování case managementu a posouzení možností a limitů této metody při výkonu sociální práce na obecních úřadech, zaměřené na podporu poskytování dlouhodobé péče v přirozeném prostředí, včetně zvážení organizačních podmínek a připravenosti sociálních pracovníků k zavádění této metody
  • (Soubor typu .pdf)VÚPSV-S2-6
    Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.4. 2019 000 15:05.