Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly » Obec přátelská rodině a seniorům:

Obec přátelská rodině a seniorům 2019

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V SOUTĚŽI
„OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2019“

Vážení,
rádi bychom Vás tímto informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 21. 4. 2019 včetně (rozhodující je datum na razítku pošty/datum v datové schránce).

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dne 12. 3. 2019 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“.
Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2019 (dále jen „Metodika“) a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2019 pro I. dotační oblast „Obec přátelská rodině“ a II. dotační oblast „Obec přátelská seniorům“ v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“ naleznete v levé části této stránky.

Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 14. 4. 2019 (rozhodující je datum na razítku pošty).

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů datovou schránkou nebo v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na datovém médiu na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)
Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)
Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)
Mgr. Dominika Horáková (dominika.horakova@mpsv.cz)
Mgr. Kristýna Bálková (kristyna.balkova@mpsv.cz)

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.4.2019

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.5. 2019 000 05:39.