Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Povinně zveřejňované informace:

4. Kontaktní spojení

Obsah:

Kontaktní poštovní adresa

Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Poštovní přihrádka
P.O.BOX 70
128 01 Praha 2

Datová schránka

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Na Poříčním právu 1/376
Praha 2

Úřední hodiny

(vyjma dnů pracovního klidu)

Podatelna
7.30 - 17.00 hod. - pondělí a středa
7.30 - 16.15 hod. - uterý a čtvrtek
7.30 - 15.00 hod. - pátek

Konzultační den
každou středu 14.30 - 17.30 hod.
(podávání informací při osobní návštěvě, poslední klient je přijímán v 17.15 hod.)

Telefonní čísla

ústředna: 221 921 111
centrální fax: 224 918 391

Adresa internetové stránky

http://www.mpsv.cz

Adresa e-podatelny

Elektronická podatelna

Kontakty na vnitřní útvary MPSV

Organizační struktura

Další kontakty

Adresy referátů odvolání a správní agendy
Posudkové komise MPSV
Úřad práce České republiky
Call centrum služeb zaměstnanosti
Zelená linka - informace o státní sociální podpoře
Česká správa sociálního zabezpečení
Boj proti korupci
Boj proti podvodným jednáním
Kontakty na styčná místa ČR pro provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení
Informace k vysílání pracovníků

Kontakt pro média a veřejnost:

Další elektronické adresy

Své dotazy můžete zasílat elektronicky na adresu posta@mpsv.cz. Na tuto adresu můžete zasílat i připomínky týkající se obsahu internetových stránek.

Dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím můžete zasílat elektronicky na adresu posta@mpsv.cz.

Upozornění na technické problémy s tímto serverem zasílejte prosím na adresu technického správce serveru webmaster@mpsv.cz. Do zprávy prosím nezapomeňte napsat celou adresu stránky, které se Vaše upozornění týká.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.7.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.10. 2018 000 19:12.