Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2006:

2006/56905-104 Údaje o vývoji struktury výše starobních důchodů

Dotaz:

(19.9.2006)

Naše společnost žádá o dotaci v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska, program rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech. V rámci zpracování žádosti se nám podařilo získat pouze údaje o průměrné výši důchodu a jeho vývoji. Nevíme ale jak a kde získat údaje o vývoji jejich struktury, tj. počet důchodců pobírajících důchod v rozmezí např. 5-6 tis.Kč, 6-7 tis.Kč atd., popřípadě i predikci těchto dat.

Odpověď oddělení tiskového:

Statistické údaje o důchodovém pojištění naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení na adrese: http://www.cssz.cz/informace_o_cssz.asp v oddíle "Statistiky" - např. ve "Statistická ročenka ČSSZ za rok 2005" str. 71 a dále.

Dále zde naleznete oddíl "Důchodová statistika", kde jsou uveřejňovány statistiky vyplácených důchodů a přiznaných důchodů za jednotlivá období.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:18.