Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2018:

Tiskové zprávy (prosinec)

Obsah položky Tiskové zprávy (prosinec):

 • (Soubor typu .pdf)Co se mění v roce 2019? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
  ilustrační foto Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2019 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna dojde k historicky druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Velkým úspěchem je navýšení příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby. Schválené změny se pozitivně odrazí mimo jiné také na výši důchodů nebo na náhradách zaměstnancům za pracovní úrazy a nemoci z povolání.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV řeší pomoc pozůstalým zemřelých horníků na Karvinsku. Odškodnění se bude týkat i Poláků
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí aktuálně řeší způsob pomoci pozůstalým horníků, kteří tragicky zahynuli při včerejším výbuchu v dole ČSM na Karvinsku. Mezi oběťmi důlního neštěstí je kromě dvanácti Poláků také jeden Čech. Finanční podporu obdrží rodiny všech zemřelých horníků.
 • Ne o nás bez nás. Na mezinárodní konferenci MPSV diskutovali děti i mladí dospělí
  ilustrační fotoV Praze se uskutečnila dvoudenní mezinárodní konference věnovaná dlouhodobé aktivitě Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v oblasti inovativních služeb pro děti a jejich rodiny. Své zkušenosti se zaváděním inovací představili zástupci organizací ze Slovenska, Polska, Holandska, Švédska a Velké Británie. Jaké je to vyrůstat u pěstounů či v dětském domově? A co třeba zkušenosti s užíváním návykových látek či rozvodem rodičů? O těchto a dalších tématech debatovali v panelových diskusích děti a mladí dospělí z organizace LUMOS.
 • (Soubor typu .pdf)Poslanci schválili rozpočet na rok 2019. MPSV bude mít více prostředků na důchody i nemocenské pojištění
  ilustrační fotoDne 19. prosince byl na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schválen státní rozpočet na rok 2019. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude mít více peněz na dávky důchodového a nemocenského pojištění i na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV představilo nový web k projektu Krajská rodinná politika
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo webové stránky projektu Krajská rodinná politika. Ten je zaměřen na dnes velmi aktuální problematiku rodinné politiky na regionální a lokální úrovni. Projekt by měl vést ke zlepšení nabídky služeb pro rodiny a tím i ke zvýšení kvality života. Toho má být docíleno především rozvojem současné praxe a vytvářením nových regionálních a lokálních programů podpory rodin v ČR.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová vyjednala novou kolektivní dohodu vyššího stupně mezi odbory a Vládou ČR
  ilustrační foto Dne 12. prosince 2018 ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová pomohla svým podpisem završit proces uzavření kolektivní dohody vyššího stupně mezi Vládou ČR a odborovými organizacemi zastupujícími zájmy státních zaměstnanců ve služebním poměru. Oproti minulé verzi účinné do konce letošního roku obsahuje její aktualizovaná verze několik změn. Jejich zavedení ale státní rozpočet dodatečně nijak nezatíží.
 • MPSV pomáhá Moldavsku vybudovat systém dalšího vzdělávání pracovníků v sociální oblasti
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) realizovalo v letech 2016 až 2018 v rámci rozvojové zahraniční spolupráce (RZS) projekt „Zvyšování kapacit Ministerstva zdravotnictví, práce a sociální ochrany v Moldavsku“. V rámci projektu vznikla nová legislativa umožňující vytvoření funkčního systému vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti – zejména pak sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. I díky českým odborníkům už byli v Moldavsku v rámci testování nového systému proškoleny stovky sociálních pracovníků a vznikla též řada nových učebních materiálů.
 • (Soubor typu .pdf)Poslanci schválili skokové navýšení příspěvků na péči ve III. a IV. stupni závislosti
  ilustrační foto Poslanci dnes ve 3. čtení schválili senátní novelu zákona o sociálních službách, která významně navyšuje příspěvek na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby. V nejvyšším IV. stupni (úplná závislost) se příspěvek zvýší ze stávajících 13 200 na 19 200 Kč. Pozměňovací návrh poslanců Romana Sklenáka a Aleny Gajdůškové (oba ČSSD) pak navyšuje příspěvek i ve III. stupni (těžká závislost), a to z 9 900 na 13 900 Kč u dětí a z 8 800 na 12 800 u dospělých.
 • (Soubor typu .pdf)Jednání Rady EPSCO v Bruselu
  ilustrační foto Dne 6. prosince 2018 se uskutečnilo řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Českou republiku zde zastoupila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Rada po diskusi dosáhla dohody nad nařízením o zřízení evropské agentury pro pracovní záležitosti, nad směrnicí o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům (třetí soubor) a Doporučením o přístupu k sociální ochraně pro pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné. Diskusí o výroční analýze o růstu v EU v roce 2018 a schválením sociálních aspektů Doporučení k hospodářské politice v eurozóně Rada zahájila semestr koordinace ekonomického řízení EU pro rok 2019.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV zajistí více peněz na sociální služby a dětské skupiny
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s navýšením prostředků na sociální služby o přibližně 1,5 miliardy korun. Zároveň však bude k dispozici i výrazně více peněz na podporu dětských skupin, a to přes 3 miliardy korun. Jde o změny v rámci revize Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a zároveň o vnitřní přesuny v programu. Revizi již schválil Monitorovací výbor OPZ a nyní bude předložena Evropské komisi.
 • (Soubor typu .pdf)Poslanci zmírnili pravidla pro výplatu dávek v poukázkách
  ilustrační foto Poslanecká sněmovna dnes přijala změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi ve znění schváleném Senátem. Senioři nad 70 let, invalidé, osoby závislé na pomoci druhé osoby či klienti v pobytových sociálních službách a další zranitelné osoby již nebudou dostávat část příspěvku v poukázkách. Původní opatření mělo sloužit jako obrana proti zneužívání této pomoci. V praxi se však projevilo jako problematické a poškozující poctivé a zranitelné klienty sociálního systému.
 • 100 let Československa. Jakou roli sehrála sociální politika v demokratickém vývoji?
  ilustrační foto Jaký vliv měla sociální politika na demokratický vývoj prvorepublikového Československa? A jak důležitá je sociální politika pro dnešní demokratické zřízení? Na tyto otázky hledali odpovědi účastníci konference „Československo 1918–1928: revoluce v sociálním zákonodárství“, kterou v pondělí 3. prosince 2018 v hlavním sále Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD).

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.9. 2019 000 12:53.