Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2006:

2006/49542-104 OSVČ - peněžitá pomoc v mateřství

Dotaz:

(dne 14.8.2006)

 1. Jakým způsobem a za jakých podmínek může osoba samostatně výdělečně činná zažádat o peněžitou pomoc v mateřství?
 2. Jaké formuláře jsou k žádosti podle dotazu uvedeném v bodě 1 zapotřebí a kde je možno je získat?
 3. Jakým způsobem má osoba samostatně výdělečně činná upravit odvod finančních prostředků pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu v souvislosti s pracovní neschopností spojené s mateřstvím (v době před porodem a po porodu)?
 4. Po jakou dobu je osobě samostatně výdělečně činné je poskytována peněžitá pomoc v mateřství?
 5. Jakým způsobem je pro osobu samostatně výdělečně činnou prováděn výpočet peněžité pomoci v mateřství a nemocenské?
 6. Za jakých podmínek se plátcem pojistného pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu za osobu samostatně výdělečně činnou stává stát?

Odpověď oddělení tiskového:

 1. Žádost o dávku podávají osoby samostatně výdělečně činné u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení za podmínek, které jsou uvedeny na našich internetových stránkách na v sekci "Nemocenské pojištění" - "Peněžitá pomoc v mateřství".
 2. Nárok na dávky nemocenského pojištění se uplatňuje předložením předepsaného tiskopisu, který vystavuje příslušný lékař.
 3. Pokud se týká odvodu finančních prostředků pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, pak toto spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví, popřípadě se obraťte přímo na pojišťovnu.
 4. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje maximálně 28 týdnů, popř. 37 týdnů v případě žen, které porodily více dětí současně a starají se alespoň o dvě z nich, anebo se jedná o ženy svobodné, ovdovělé, rozvedené nebo z jiných závažných důvodů osamělé, které nežijí s druhem.
 5. Výpočet dávek nemocenského pojištění naleznete na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/7#vdnp.
 6. Dtto bod 3.

Další informace naleznete na našich stránkách na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/7 nebo na stránkách České správy sociálního zabezpečení na adrese: http://www.cssz.cz/osvc/default.asp.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 12:42.