Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly » Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností:

Obsah položky Dotační řízení pro rok 2019:

Dotační řízení pro rok 2019

Vyhlášení dotačního řízení „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2019

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2019. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2019 (dále jen „Metodika“) a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2019 naleznete v levé části této stránky.

Předkládání projektů bude probíhat prostřednictvím webové aplikace OKslužby - senior. Aplikace bude zpřístupněna od 1. 11. 2018, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. 11. 2018 včetně.

Žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE:

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k drobným několika změnám. Zároveň je nutné dodržet platnou Metodiku a postupy.

V levé části stránky rovněž naleznete odkaz na dokument – Vzor formuláře – Žádost na provedení změn v rozpočtu projektu pro rok 2019. Formulář slouží pro příjemce dotace jako vzor pro podání žádosti při nutnosti změn v rozpočtu projektu.

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace na novém hromadném emailu pro dané dotační řízení – vua@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:
Mgr. Dominika Horáková, DiS. (dominika.horakova@mpsv.cz)
Mgr. Kristýna Bálková (kristyna.balkova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)

Informace k celostátní působnosti

Celostátní působnost je myšlena v rámci uvedeného dotačního řízení, jako působnost minimálně v pěti krajích České republiky.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 30.10.2018

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 14.11. 2018 000 11:57.