Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly » Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina:

Obsah položky Dotační řízení pro rok 2019:

Dotační řízení pro rok 2019

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ RODINA PRO ROK 2019 do 14. 10. 2018.

Vážení,
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR tímto informuje o prodloužení termínu pro podávání žádostí v dotačním řízení Rodina pro rok 2019. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 14. 10. 2018 včetně (aplikace OK služby rodina bude otevřena do 12 hodin v noci, následně se sama uzavře).

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)
Mgr. Kristýna Bálková (kristyna.balkova@mpsv.cz)

Upozornění pro žadatele v dotačním řízení na podporu rodiny pro rok 2019

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) si dovoluje informovat žadatele o možnosti využití konzultačních hodin MPSV každou středu od 14:00 do 16:45 hod. Dále jsou po předchozí domluvě možné také osobní konzultace s pracovníky Oddělení metodické podpory.
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)
Mgr. Kristýna Bálková (kristyna.balkova@mpsv.cz)
Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2019

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2019. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2019 (dále jen „Metodika“) a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2019 naleznete v levé části této stránky. Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby - rodina. Aplikace bude zpřístupněna od 1. září 2018 přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. září 2018 včetně.

Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE.

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k drobným několika změnám. Všechny změny jsou zahrnuty v platné Metodice.

V levé části stránky rovněž naleznete odkaz na dokument – Vzor formuláře – Žádost na provedení změn v rozpočtu projektu pro rok 2019. Formulář slouží pro příjemce dotace jako vzor pro podání žádosti při nutnosti změn v rozpočtu projektu.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 27.9.2018

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.1. 2019 000 03:09.