Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2007:

2007/1241-103 Žádost o informace - dětské domovy v Moravskoslezském kraji

Dotaz:

Ze dne 8.1.2007
Jsem studentkou pátého ročníku Ostravské univerzity, oboru Sociální práce s poradenským zaměřením. Píši diplomovou práci na téma Formy péče o opuštěné mladistvé po 18. roce. Pro účely své diplomové práci potřebuji znát aktuální počet dětských domovů v Moravskoslezském kraji, aktuální počty dětí a jejich složení podle věku a pohlaví v jednotlivých dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Obracím se tedy na Vás, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s žádostí o poskytnutí těchto informací.

Odpověď oddělení styků s veřejností:

Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá tyto statistiky k dispozici. Dětské domovy spadají do působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:07.