Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Povinně zveřejňované informace:

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Adresa:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Podatelna:

pondělí, středa    7:30 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek      7:30 - 16:15 hod.
pátek                 7:30 - 15:00 hod.

Adresa pro elektronické podání: posta@mpsv.cz

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů

Stížnosti na činnost vedoucích zaměstnanců ministerstva a statutárních zástupců jím řízených organizací vyřizuje odbor interního auditu a kontroly, ředitelka odboru Ing. Dana Zemánková, telefon 221 922 372, fax 221 924 949, e-mail dana.zemankova@mpsv.cz.

Boj proti korupci

Boj proti podvodným jednáním

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.10. 2018 000 05:56.