Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Povinně zveřejňované informace:

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu a kód banky: 19-2229001/0710
Účel platby: všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: číslo jednací nebo číslo faktury
Specifický symbol: 10699

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.3. 2019 000 05:46.