Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2006:

2006/22084-104 Počet osob, kterým byl vyplacen rodičovský příspěvek

Dotaz:

Dne 29.3.2006 žadatelka požádala o informaci, jakému počtu osob byl vyplacen rodičovský příspěvek (§ 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) současně s vyplácením peněžité pomoci v mateřství.

Odpověď vedoucího tiskového oddělení:

Podle výsledků informačního systému státní sociální podpory jsou údaje následující:

Z celkového počtu 293118 přiznaných rodičovských příspěvků na prosinec 2005 bylo 6985 dávek přiznáno při souběhu s nárokem na peněžitou pomoc v mateřství, tj. 2,39 % všech rodičovských příspěvků. Rodičovský příspěvek náleží vedle peněžité pomoci v mateřství v případě, že peněžitá pomoc v mateřství náleží jen po část měsíce, nebo sice celý měsíc, ale peněžitá pomoc v mateřství je nižší než rodičovský příspěvek (v tom případě náleží jen ve výši rozdílu).

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 18:53.