Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2006:

2006/12997-24 Rozsah informací poskytovaných orgánem sociálně právní ochrany dětí

Dotaz:

Dne 21.2.2006 požádal žadatel o informace o rozsahu informací poskytovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí vzhledem k úpravě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně se jedná o informace týkající se vzdělání kolizního opatrovníka, který zastupuje nezletilé děti žadatele, a dále o oznámení data, kdy došlo ke změně kolizního opatrovníka.

Odpověď ředitelky odboru rodinné politiky a sociální práce:

Odbor rodinné politiky a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí obdržel Váš dotaz ve věci rozsahu poskytování informací v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Za Váš dotaz Vám děkujeme a vážíme si zájmu, který danou o danou problematiku projevujete.

Tímto Vám sdělujeme, že druh a úroveň vzdělání sociální pracovnice (kolizního opatrovníka) je údajem, který Vám nejsme povinni poskytovat. Pokud máte pochybnosti nebo výhrady k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve formě zastupování Vašich nezletilých dětí kolizním pracovníkem, jste oprávněn podat stížnost k nadřízenému pracovníkovi dotčené osoby, případně k nadřízenému orgánu.

K Vašemu druhému dotazu, k informaci o datu, kdy došlo ke změně kolizního opatrovníka, se domníváme, že máte právo být o tomto jako zákonný zástupce nezletilých dětí informován. Tato informace může být poskytnuta i soudem, který o změně rozhodl.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 08:37.