Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2006:

2006/10805-224 Důvody nepodpoření projektu

Dotaz:

Dne 13.2.2006 se Statutární zástupkyně Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně obrátila na ředitele odboru sociálních služeb s požadavkem na seznámení s důvody, na jejichž základě nebyl podpořen projekt č. S0095/001 - Středisko rané péče.

Odpověď ředitele odboru sociálních služeb:

Projekt nebyl dotační komisí MPSV doporučen k financování na základě jeho věcného posouzení. Z hodnocení projektu vyplývá (citace z hodnocení) : „Největším problémem hodnocení tohoto projektu je chybné zařazení se žadatele do neodpovídajícího vyhlašovacího programu - Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni (podprogram: Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením). Z projektu je obtížně srozumitelné, zda působnost projektu je regionální či celostátní. Zdá se, že služby rané péče jsou poskytovány jak regionálně (v kraji Praha), tak celostátně. Klientům hlavního města Prahy jsou poskytovány ambulantní i terénní služby, klientům z celé republiky jsou poskytovány ambulantní služby ve Středisku rané péče v Praze. Z tohoto důvodu se domnívám, že žadatel se chybně zařadil do programu služeb na místní a regionální úrovni. Žadatel však nikde neuvádí, kolik klientů je pražských a kolik celorepublikových (pouze uvádí souhrnný údaj předpokládaných 20 hodin v terénní i ambulantní péči). Další problematickou oblastí je rozpočet projektu 196 560,- Kč, který žadatel celý požaduje od MPSV (neudává žádné další zdroje). Vzhledem ke skutečnosti, že služba je poskytována na území hlavního města Prahy, je pravděpodobné, že tento projekt je podporován i z prostředků kraje (tento údaj však v přehledu zdrojů není uveden).“

V případě podání námitky v souladu s Metodikou pro rok 2006 považuji zejména za nutné, jasně vyspecifikovat aktivity/náklady spojené s celorepublikovou a regionální činností a uvedení dalších zdrojů financování (od kraje Praha) v rozpočtu tohoto projektu.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 12:43.