Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly » Obec přátelská rodině a seniorům:

Obec přátelská rodině a seniorům 2018

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2018“

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“ a formulář „Upravený rozpočet OPR a OPS 2018“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží jen ty obce/města/městské části, kterým byla dotace přiznána. V případě, že se obec/město/městská část nestala podpořenou ve své kategorii, obdrží písemné vyrozumění.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen do 28. 8. 2018 vyplnit formulář Upravený rozpočet o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných/proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2018 a odeslat tento formulář v elektronické podobě na emailovou adresu soutez@mpsv.cz a rovněž zaslat vyplněný formulář s razítkem a podpisem starosty/ky nebo primátora/ky v listinné podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V SOUTĚŽI „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2018“ DO 29. 6. 2018

Vážení,
rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 29. 6. 2018 včetně (rozhodující je datum na razítku pošty)/datum v datové schránce.

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“.

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2018 (dále jen „Metodika“) a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2018 pro I. dotační oblast „Obec přátelská rodině“ a II. dotační oblast „Obec přátelská seniorům“ v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“ naleznete v levé části této stránky.

Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 22. 6. 2018 (rozhodující je datum na razítku pošty).

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na CD na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Kristýna Bálková (kristyna.balkova@mpsv.cz)
Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)
Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 24.8.2018

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 15.12. 2018 000 03:48.