Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Věda a výzkum v rámci resortu MPSV » Podpora VaVaI:

Obsah položky Program ÉTA:

Program ÉTA

Druhá veřejná soutěž

Postup Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA a při možném využití takto vzniklých výsledků výzkumu

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 37 ze dne 16. ledna 2017.

Poskytovatelem podpory v programu je Technologická agentura České republiky (dále jen „poskytovatel podpory“).

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) může, na základě žádosti předkladatele výzkumného projektu, který se uchází o účast v soutěži, nově zajišťovat roli aplikačního garanta, a projevit tak zájem na budoucím možném uplatnění a využití plánovaných výstupů návrhu projektu v praxi.

MPSV se v této souvislosti bude vyjadřovat k následujícím návrhům:

  1. výzkumných projektů, které svým zaměřením a plánovanými výstupy naplňují některý z prioritních výzkumných cílů MPSV v soutěži
  2. výzkumných projektů, jejichž plánované výstupy mají být uplatněny v oblasti, za niž je MPSV věcně odpovědné v rámci své působnosti dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že plánovaným výstupem projektu má být certifikovaná metodika naleznete informace na odkazu Informace pro žadatele - Postup pro MPSV pro certifikace metodik.

Věcně příslušným útvarem zabezpečujícím vydání stanoviska MPSV k roli aplikačního garanta je oddělení podpory výzkumu a vývoje.

Kontaktními osobami jsou:

Mgr. Petra Jurečková, e-mail: petra.jureckova@mpsv.cz, tel. +420 221 922 655
PhDr. Jitka Slavíková, e-mail: jitka.slavikova@mpsv.cz, tel. + 420 221 922 577

Oficiální žádosti o vydání stanoviska MPSV k roli aplikačního garanta je třeba se všemi náležitostmi podat do 4.6.2018

Žádost o vydání potvrzení MPSV jakožto věcně odpovědného orgánu státní správy ve věci certifikačního řízení pro druh výsledku Nmet je třeba podat do 11.6.2018.

MPSV definovalo seznam prioritních výzkumných cílů pro 2. VS programu ÉT, jehož znění je možné nalézt v Tabulce č. 1 na stránkách TA ČR zde:

Informace pro žadatele v rámci druhé veřejné soutěže programu ÉTA

Přílohy: (v .docx)
- Vzor žádosti o vydání stanoviska MPSV k roli aplikačního garanta
- Vzor návrhu výzkumného projektu
- Vzor stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí k žádosti o plnění role aplikačního garanta
- Vzor smlouvy o uplatnění výsledku výzkumu
- Vzor implementačního plánu

Přílohy: (v .pdf)
- Vzor žádosti o vydání stanoviska MPSV k roli aplikačního garanta
- Vzor návrhu výzkumného projektu
- Vzor stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí k žádosti o plnění role aplikačního garanta
- Vzor smlouvy o uplatnění výsledku výzkumu
- Vzor implementačního plánu

První veřejná soutěž programu ÉTA

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 5.4.2019

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.9. 2019 000 12:23.