Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV ČR bylo oznámeno zahájení trestního stíhání pro dotační podvod

"Jedná se o velmi závažnou problematiku ohrožující ve značném rozsahu jak ekonomické zájmy Česka, tak i ekonomické zájmy EU a poškozující zahraničně politické zájmy naší republiky. Navrhnu proto nejvyššímu státnímu zastupitelství zřízení zvláštní vyšetřovací skupiny za účelem objasnění trestné činnosti spáchané ke škodě majetku ČR v resortu MPSV," uvedla Němcová.

Vyčíslení škody bude předmětem trestního řízení. K dané záležitosti nelze poskytovat další informace bez souhlasu orgánů činných v trestním řízení.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.5.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.8. 2019 000 21:35.