Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly » Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí:

Dotační řízení na rok 2018

Výsledky dotačního řízení pro rok 2018

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky „Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018“.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen podat upravený rozpočet dle přidělené dotace. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet bude přiložen jako příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2018 (Rozhodnutí bude příjemcům dotace zasláno po odevzdání upravených rozpočtů).

Termín pro podávání upravených rozpočtů je 21. 8. 2018. Upravené rozpočty příjemce zašle elektronicky na emailovou adresu kristyna.balkova@mpsv.cz a zároveň v originálním vyhotovení listině na adresu MPSV, konkrétně na oddělení metodické podpory.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V DOTAČNÍ ŘÍZENÍ NA PODPORU KRAJSKÉ SAMOSPRÁVY V OBLASTI STÁRNUTÍ NA ROK 2018 DO 22. 6. 2018

Vážení,
rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí Dotační řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 22. 6. 2018 včetně (rozhodující je datum na razítku pošty).

Vyhlášení „Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018“

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje „Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018“.
Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018 (dále jen „Metodika“) a Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2018 v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí naleznete v levé části této stránky.
Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 15. 6. 2018 (rozhodující je datum na razítku pošty).

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na CD na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Kristýna Bálková (kristyna.balkova@mpsv.cz)
Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)
Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.8.2018

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.11. 2018 000 18:54.