Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly » Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí:

Dotační řízení na rok 2018

Vyhlášení „Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018“

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje „Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018“.
Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018 (dále jen „Metodika“) a Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2018 v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí naleznete v levé části této stránky.
Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 15. 6. 2018 (rozhodující je datum na razítku pošty).

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na CD na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Kristýna Bálková (kristyna.balkova@mpsv.cz)
Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)
Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.5.2018

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.5. 2018 000 20:39.