Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální bydlení a sociální začleňování » Sociální začleňování:

Obsah položky Dluhové poradenství ‒ co a jak v několika krocích:

Dluhové poradenství ‒ co a jak v několika krocích

Materiál Dluhové poradenství - co a jak v několika krocích vznikl na základě požadavků jednotlivých obcí (zejména Sdružení místních samospráv) při jednáních Mezirezortní pracovní skupiny k posilování finanční gramotnosti a prevence předlužení. Tato pracovní skupina byla ustavena jako expertní skupina Komise pro sociální začleňování, která je stálým poradním a koordinačním orgánem ministryně v oblasti sociální politiky se zaměřením na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Přiložený materiál by měl sloužit jako základní pomůcka nejen pro pracovníky obecních úřadů, ale i pro samosprávné orgány především menších obcí. Stává se totiž, že obce v dobrém úmyslu zajišťují pro své občany dluhové poradenství, které je ale poskytováno finančními poradci, kteří se neorientují v celém spektru sociálních a návazných služeb v oblasti dluhového poradenství a navíc často poskytují poradenství za úplatu. Naším cílem je těm, kteří budou chtít, poradit, jak to dělat lépe. V materiálu obsaženo i upozornění na institut přímé úhrady a zvláštního příjemce, pokud jejich nájemci dostávají dávky na bydlení.

Materiál můžete stáhnout z levého menu této stránky.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.2.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.6. 2018 000 08:30.