Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články:

Úřad práce loni odňal téměř 1500 dávek, novinky.cz

V průběhu srpna 2014 – kdy se uskutečnila první vlna personálního posílení – až prosince 2017 provedli zaměstnanci ÚP ČR celkem 403 161 sociálních šetření a 168 432 šetření v místě. Za tu dobu vykázali v návaznosti na provedená šetření úsporu ve výši 188 miliónů korun. Celkem nepřiznali 5040 nových žádostí o některou z opakovaných dávek hmotné nouze a odňali 11 581 už vyplácených dávek.

"Cílem šetření je získání informací o životní a sociální situaci žadatele. Zaměstnanci úřadu mohou ověřit, zda se žadatel nebo příjemce skutečně nachází v podmínkách, které ho opravňují k nároku na dávku, její výši a výplatu, včetně trvání výplaty. V opačném případě dávku odejmeme či snížíme. Zároveň se ještě více zaměříme na individuální práci s takovým klientem a snažíme se jej podpořit ve vstupu trh práce," vysvětlila ředitelka Odboru pro sociální věci Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.

Šetření probíhá v přirozeném prostředí žadatele. K neoprávněnému pobírání dávek dochází zejména v oblasti nepojistných sociálních dávek. Jedná se hlavně o příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí, v menší míře o příspěvky na péči, zvláštní pomůcku, mobilitu či dávky mimořádné okamžité pomoci. Úřad má proto nastaven vnitřní kontrolní systém, spolupracuje i s Policií ČR a obcemi.

Zdroj: novinky.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.2.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.6. 2019 000 04:55.