Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články:

Začíná placená otcovská dovolená: Jak žádat a na kolik si tátové přijdou?, Blesk.cz

Na týdenní hrazené volno má nárok každý novopečený otec, který se účastní nemocenského pojištění. Novinka z dílny ministerstva práce a sociálních věcí sice vchází v platnost prvním únorovým dnem, ovšem týkat se bude i dětí narozených až šest týdnů před tímto datem. Na podání žádosti o volno je totiž vyhrazeno právě toto období.

Volno na týden, stokoruny na den

Jde o dávku nemocenského pojištění, která garantuje otcům po dobu jednoho týdne volna příjem ve výši 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Například muži pobírající plat 20 tisíc korun dostanou 461 korun za den, celkem tedy 3227 korun za sedm dnů, po které mají na tuto dávku nárok. Muž s platem 30 tisíc korun si přijde na 4837 korun, respektive 691 korun za den. Nejvíce mohou muži dostávat 1225 korun.

Novinku už v době projednávání podporovala například Liga otevřených mužů (LOM), která prosazuje rovné podmínky mužů a žen v různých oblastech. Podle ní důvodem, proč nyní s malými dětmi nezůstávají doma také otcové, je finanční nevýhodnost pro rodinu i stereotypní vnímání rolí mužů a žen.

"Tato dávka umožní být tátům se svým dítětem a manželkou v prvních dnech doma a nepřijít díky tomu o dovolenou na zotavenou či mzdu – v případě, kdy čerpají neplacené volno," je přesvědčen Lukáš Talpa z LOM.

Peníze nemohou čerpat všichni otcové

Na novinku ale nemají automaticky nárok všichni otcové. "Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění. Tedy z příjmu ze zaměstnání, které trvá, je odváděno pojistné na sociální zabezpečení. U OSVČ musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou," uvedla mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Aby muži mohli dovolenou čerpat, musí o ni zažádat do šesti týdnů od narození dítěte. Díky tomu se týká jak dětí narozených v lednu, tak třeba o Vánocích. Podmínkou ale je, že bude období šesti týdnů dodrženo.

"Nárok na dávku tatínkům vznikne, jen když si termín nástupu na otcovskou určí v období od data účinnosti právní úpravy do konce šestého týdne ode dne narození dítěte," vysvětlila Buraňová. Pokud se tedy dítě narodilo například 25. 12. 2017, je nutné na otcovskou nastoupit v období od 1. do 4. února 2018.

Žádost musíte dát zaměstnavateli

Zaměstnaní muži o volno požádají svého zaměstnavatele. Vyplní pak přední stranu tiskopisu žádosti o otcovskou, který bude na webu ČSSZ od konce ledna, a formulář pak předají tam, kde pracují. Zaměstnavatel ho pak s doplněnými dalšími údaji po vybrání sedmidenního volna pošle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Osoby samostatně výdělečně činné žádost úřadu dodají po otcovské samy.

Zdroj: Blesk.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.2.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.6. 2019 000 05:07.