Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Editorial:

Slovo ministryně

ilustrační foto

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vláda schválila náš návrh na zvýšení penzí s platností od ledna roku 2019. I s valorizací dojde celkem k navýšení průměrně o 918 Kč. Jde tak o rekordní zvýšení důchodů za posledních dvacet let. Návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění vychází z programového prohlášení vlády. Hlavním bodem je pak zvýšení základní výměry důchodu z devíti na deset procent. Jde o další krok směrem ke zlepšení životní úrovně našich nejstarších občanů.

V minulém měsíci jsme společně s kolegy z vlády zahájili sérii návštěv jednotlivých krajů. Naše kroky nejprve vedly do Zlínského a Libereckého, kde nás zajímaly ty nejpalčivější problémy, které trápí zdejší občany. Navštívila jsem například vyloučenou lokalitu Poschlá ve Vsetíně.

Ve Cvikově na Liberecku mě zase potěšila perfektní transformace pobytového zařízení pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Všechny nové objekty zde mají komunitní charakter a byly postaveny za rekordních devět měsíců. Vše navíc zaštiťuje příspěvková organizace. Centrum nemůže být v lepších rukou.

V březnu jsem také absolvovala svoji první cestu na půdu institucí Evropské unie. V Bruselu mě čekalo důležité zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Přede všemi jsem vystoupila s projevem k citlivé revizi směrnice o vysílání pracovníků. Všichni víme, že tento návrh má faktický význam pro praktické fungování vnitřního trhu. Zároveň se jedná o symbol společného úsilí s cílem lepší sociální ochrany mobilních pracovníků v Unii jako celku. V tomto smyslu jsem apelovala na bulharské předsednictví, aby nerezignovalo na ambici dosáhnout textu, který nám všem poskytne dostatečnou právní jistotu pro aplikaci směrnice.

Na závěr bych opět ráda poděkovala Ministerstvu zdravotnictví v čele s Adamem Vojtěchem. Udělali jsme další průlom v komunikaci problémů sociálně-zdravotního pomezí. Konkrétně se nám společně podařilo posunout proces jednání ke vzniku Center duševního zdraví. Dlouho se o tomto kroku pouze hovořilo. Budu pokračovat v této práci i nadále. Je důležité dát duševně postiženým lidem šanci na normální život.

Ing. Jaroslava Němcová, MBA
ministryně práce a sociálních věcí

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 12.4.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.6. 2018 000 21:31.