Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Evropská unie:

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci pomohl za dva roky bezmála 19 500 pracovníkům

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci se stal jedním ze stěžejních nástrojů solidarity v EU. V letech 2015 a 2016 pomohl téměř 19 500 pracovníkům přizpůsobit se strukturálním změnám a dopadům hospodářské a finanční krize. O pomoc z fondu požádalo 11 členských států – Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Polsko, Španělsko a Švédsko. „Výsledky potvrzují, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci prostřednictvím své pomoci propuštěným pracovníkům, kteří mají potíže při hledání nového zaměstnání, přináší přidanou hodnotu. Podpora v hodnotě 70 milionů eur z tohoto fondu se vyplatila: v letech 2015 a 2016 bylo 9 072 pracovníků, kterým byla poskytnuta, znovu zaměstnáno, a to navzdory obtížné situaci na trhu práce, s níž se tito lidé museli vypořádat,“ říká evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová.

Komu je především určena podpora?

Asi polovina z těch, kteří se účastnili opatření v rámci fondu, nalezlo tedy po uplynutí jednoho roku, tj. na konci období provádění opatření, novou práci nebo začalo podnikat. Dalších 645 osob se ve stejném období vzdělávalo nebo absolvovalo odbornou přípravu s cílem zvýšit v budoucnu svou zaměstnatelnost. Členské státy EU rovněž uvedly, že osobní situace, zaměstnatelnost a sebedůvěra dotyčných pracovníků se díky pomoci z fondu a poskytnutým službám viditelně zlepšily. To byl i případ lidí, kteří po ukončení opatření novou práci okamžitě nenašli.

Tyto pozitivní výsledky jsou povzbudivé, zejména vzhledem k obtížným okolnostem. Situace na trhu práce v některých členských státech EU byla v období, na které se zpráva vztahuje, obzvláště problematická. K hromadným propouštěním došlo na územích, která se již potýkala s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti. Podpora byla poskytnuta zejména pracovníkům s nízkou kvalifikací nebo jiným znevýhodněním pro hledání zaměstnání.

Deset let pomoci Evropanům v nouzi

Letos si připomínáme desáté výročí Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, který byl založen v roce 2007. Během své existence obdržel fond 147 žádostí. Bylo zažádáno přibližně o 600 milionů eur na pomoc asi 137 600 pracovníkům a 2 944 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. NEET). První žádost přišla z Francie 9. března 2007 a týkala se 1 345 propuštěných pracovníků u subdodavatelů společnosti Peugeot SA (PSA), kteří přišli o práci v důsledku zvýšené konkurence na trhu malých automobilů, zejména z Asie.

V letech 2014–2020 má fond k dispozici na každý rok průměrně 170 milionů eur finanční podpory. Od roku 2014 byly kategorie způsobilých pracovníků rozšířeny – kromě stálých zaměstnanců mohou nyní získat podporu i zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou, dočasní pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.12.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.10. 2018 000 00:43.