Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Zavedení elektronické neschopenky zrychlí výplatu nemocenských dávek

Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud. Pro rodiny s vícerčaty se zvyšuje celková částka rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 330 tisíc korun. Rodiče, kteří chtějí novinky využít, musejí ale podat novou žádost. „Úřad práce ČR začal už v listopadu rozesílat dopisy, ve kterých o změnách informuje a vysvětluje, jak postupovat. Změny se budou týkat i rodičů, jimž se dítě narodilo ještě před 1. lednem 2018,“ uvedla Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí. „Pokud tyto rodiny nevyčerpaly celou částku příspěvku, mohou si v lednu požádat o zvýšení podle nových pravidel,“ dodala.

Kdy je nutné podat žádost?

Kromě zrušení horní hranice čerpání rodičovského příspěvku si mohou rodiče, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nově zvolit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc, a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Jde především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané. Platí ale, že zvolit výši rodičovského příspěvku na příslušném formuláři. Pokud rodiče chtějí uplatnit nárok na vyšší rodičovský příspěvek na vícerčata, musejí podat novou žádost, kde uvedou všechny společně narozené děti. Když už rodiny s vícerčaty částku 220 tisíc vyčerpaly, ale dětem nejsou ještě čtyři roky, mohou si znovu požádat o rodičovský příspěvek a čerpat ho až do celkové výše 330 tisíc korun (nebo do čtyř let věku dětí). I nadále platí, že rodiče mohou při pobírání rodičovského příspěvku umístit dítě mladší dvou let do jeslí či školky jen na 46 hodin měsíčně.

Původní „kladenský pětidílný tiskopis“ bude nahrazen elektronickou formou a v případě tisku bude pouze třídílný. Cílem elektronizace o rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti je zavést plně funkční elektronickou komunikaci mezi lékaři, okresními správami sociálního zabezpečení a zaměstnavateli. Pacientům bude též umožněn přístup k informacím o jejich neschopenkách, procesu zpracování a výplatě dávek. Cílem je zrychlit procesy a výplatu nemocenských dávek, snížit administrativní zátěž zaměstnavatelů, lékařů a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a poskytovat včasné informace všem zúčastněným stranám.

Tři možnosti pro lékaře

Lékařům budou nabídnuty tři možnosti práce s neschopenkami, a to pomocí lékařských softwarů, nebo se bude moci lékař připojit do Portálu ČSSZ a e-neschopenku zadat touto cestou, nebo bude moci ještě použít i vyplnění třídílného formuláře v papírové podobě a zaslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Tam budou údaje z papírové verze přepsány do elektronické podoby a proces bude následně pokračovat elektronicky. Při potřebě „vystavit“ dočasnou pracovní neschopnost zadá lékař číslo pojištěnce, systém mu načte osobní údaje, nabídne zaměstnavatele a lékař doplní další potřebné údaje týkající se kontrolních návštěv, vycházek apod. Po vyplnění formuláře vytiskne pro pacienta potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a odešle vyplněné údaje do informačního systému nemocenských dávek. Zde po ověření zadaných údajů odejde na elektronickou adresu zaměstnavatele informace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti jeho zaměstnance.

Pouze v případě, že by zaměstnanec onemocněl ihned po nástupu do zaměstnání a zaměstnavatel nestačil zaslat oznámení příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, potom by musel lékař vše vyplnit podle údajů získaných od pacienta. Lékaři kromě vyplňování elektronických formulářů budou moci též nahlížet do neschopenek svých pacientů, elektronicky potvrzovat trvání pracovní neschopnosti, žádat lékaře lékařské posudkové služby o schválení zákonem daných možností, například prodloužení podpůrčí doby, neomezených vycházek apod.

Výhody pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele bude přínosem skutečnost, že v krátké době získá informaci o nové dočasné pracovní neschopnosti u svého zaměstnance pomocí zasílaných notifikací. Bude požádán po 14 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti o zaslání podkladů rozhodných pro výplatu nemocenských dávek, bude moci nahlížet do pracovních neschopností svých zaměstnanců.

Co získá pacient?

Pro pacienta bude výhodou, že po ošetření u lékaře bude moci odejít domů a léčit se. Nebude nucen doručovat současný příslušný díl formuláře zaměstnavateli, pouze omluví svou nepřítomnost na pracovišti například telefonicky. I pacienti budou moci v případě zájmu nahlížet do svých neschopenek, případně sledovat přípravu výplaty nemocenských dávek.

Přínos pro ČSSZ

Pro Českou správu sociálního zabezpečení bude značným přínosem elektronické zpracování formulářů e-neschopenky. Lze předpokládat, že dojde ke zkrácení lhůt pro výplatu nemocenských dávek.

Každému z účastníků procesu bude umožněn přístup pouze do jeho záznamů. V současné době ještě ministerstvo řeší autorizaci a autentizaci pro přihlašování a ověřování identity účastníků procesu e-neschopenek. Celý systém by měl být testován v závěru roku 2018 a spuštěn od roku 2019.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.12.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.6. 2019 000 23:35.