Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly » Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností:

Obsah položky Dotační řízení pro rok 2018:

Dotační řízení pro rok 2018

PODÁVÁNÍ UPRAVENÝCH ROZPOČTŮ

Dne 24. 7. 2018 byly v aplikaci Ok služby senior zveřejněny výsledky a hodnocení k dotačnímu řízené „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Dne 25. 7. 2018 bylo v rámci aplikace Ok služby senior umožněno podávání upravených rozpočtů. Příjemce dotace je povinen do 14 dnů ode dne zveřejnění této informace na webových stránkách MPSV vyplnit v rámci internetové aplikace OK služby senior upravený rozpočet dle přidělené dotace. Termín pro podání upravených rozpočtů je stanoven do 8. 8. 2018. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet bude přiložen jako příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2018 (Rozhodnutí bude příjemcům dotace zasláno po odevzdání upravených rozpočtů).

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OK služby senior, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2018

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky dotačního řízení „Podpora veřejně účalných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace bude vyzván k podání upraveného rozpočtu dle přidělené dotace. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet bude přiložen jako příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2018 (Rozhodnutí bude příjemcům dotace zasláno po odevzdání upravených rozpočtů).

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro rok 2018 (dále jen rozhodnutí) obdrží jen ty organizace, kterým byla dotace přiznána. V případě, že projekt nebyl podpořen, není písemné vyrozumění zasíláno, tato informace je zřejmá ze zveřejněných výsledků.

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY BODOVÉHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO ROK 2018

UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. O výši dotace rozhoduje ministryně práce a sociálních věcí na doporučení dotační komise.

V tabulce je uvedeno bodové hodnocení projektů rozdělené do tří skupin:

Projekty, které získaly 80 - 100 bodů budou pravděpodobně podpořeny. Bodová hranice oddělující podpořené a nepodpořené projekty bude pravděpodobně mezi 79 a 60 body. Z těchto projektů budou pravděpodobně podpořeny jen některé. Uvedená hranice podpory či nepodpory může být na základě zpracování dat o hodnocení upravena. U projektů, které získaly méně než 60 bodů, je získání dotace málo pravděpodobné.

Vyhlášení dotačního řízení „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018 (dále jen „Metodika“) naleznete v levé části této stránky.

Předkládání projektů bude probíhat nově prostřednictvím webové aplikace OKslužby - senior (https://isocrod.mpsv.cz/rodvvaclient/ioksenior.html). Aplikace bube zpřístupněna od 7. prosince 2017, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 21. ledna 2018 včetně.

Žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace na novém hromadném emailu pro dané dotační řízení – vua@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:
Mgr. Kristýna Bálková (kristyna.balkova@mpsv.cz)
Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)

Informace k celostátní působnosti

Celostátní působnost je myšlena v rámci uvedeného dotačního řízení, jako působnost minimálně v pěti krajích České republiky.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 25.7.2018

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2018 000 18:09.