Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Evropské a národní dotace

Operační program Zaměstnanost (OPZ)
  • soustředí se na pomoc lidem ohroženým na trhu práce, vzdělávání zaměstnanců, podporu rovných příležitostí žen a mužů, na sociální začleňování a boj s chudobou a modernizaci veřejné správy
  • prostřednictvím OPZ čerpá Česko prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF)
Operační program Potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
  • pomáhá nejohroženějším lidem (lidé bez domova, lidé ohroženi ztrátou bydlení, samoživitelé, senioři apod.)
  • prostřednictvím OP PMP čerpá Česko prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
Národní dotační tituly
Chcete být součástí týmu, který administruje tyto programy a národní dotační tituly?
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.1.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 07:31.