Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články:

Nezaměstnanost v ČR (ČRo Plus)

Pavel MALUŠ, moderátor:

Významnou překážkou při zaměstnávání lidí bez práce, představují podle úřadu práce dluhy a exekuce. Úřad práce chce proto nezaměstnané s exekucemi informovat o možných řešeních v dluhových potíží. Vítám ve vysílání mluvčí Úřadu práce Kateřinu Beránkovou, dobrý večer. Kolik je v současnosti volných pracovních míst a kolik nezaměstnaných se průměrně uchází o jedno volné pracovní místo?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí Úřadu práce:

Podle aktuálních dat, která hovoří o situaci ke konci října, tak nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím úřadů práce 208 tisíc 866 volných pracovních míst, což je historicky nejvyšší hodnota. Na jedno volné pracovní místo připadal 1,3 uchazeče.

Pavel MALUŠ, moderátor:

Loni v říjnu dosahovala nezaměstnanost 5 % a počet uchazečů o zaměstnání byl o 95 tisíc vyšší, než je v současnosti. Kde se podle vašich poznatků může tento trend zastavit?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí Úřadu práce:

To se velmi těžko odhaduje. Je pravdou, že Česká ekonomika je stále v dobré kondici a zaměstnavatelé rozšiřují své provozy, přijímají nové lidi. Samozřejmě se ukáže, jaký bude další vývoj. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že v průběhu roku ta křivka nezaměstnanosti má také svůj vývoj, který se víceméně opakuje. To znamená, že s příchodem zimního období skončí sezónní práce a tam nezaměstnanost pravděpodobně mírně vzroste. Ovšem s nejvyšší pravděpodobností to bude samozřejmě nižší hodnota než v loňském roce ve stejnou dobu.

Pavel MALUŠ, moderátor:

Takže ještě za listopad můžeme čekat nějaké snížení, pokud se nemýlím?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí Úřadu práce:

Může to tak být, samozřejmě, záleží na tom, jaké budou klimatické podmínky a jak to bude možné, pokud jde o sezónní práce, nadále provozovat.

Pavel MALUŠ, moderátor:

Nejnižší nezaměstnanost je v tuto chvíli zřejmě na Rychnovsku, 1,2 % a nejvyšší je stále na Karvinsku, 8,4 %. Proč se v okrese Karviná nedaří zaměstnat více lidí bez práce?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí Úřadu práce:

Hlavním důvodem je především fakt, že v okrese Karviná je nízký počet volných pracovních míst a v současné době na jedno takové volné pracovní místo, připadá více než osm uchazečů o zaměstnání, což je samozřejmě mnohem více, než je republikový průměr. Na druhou stranu i v porovnání s předchozími měsíci, tento podíl klesá. Zároveň se ne vždy a to přes maximální snahu úřadu práce daří sladit nabídku s poptávkou. Je to dáno mimo jiné i strukturou tohoto regionu, kterou ovlivnil historický vývoj.

Pavel MALUŠ, moderátor:

A jaká je struktura tedy?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí Úřadu práce:

Tehdy se za prací v dolech a hutích stěhovali lidé z celé republiky a někteří se pak vrátili zpět do svých domovů, ale větší část zůstala na Karvinsku, takže jsou to bývalí horníci.

Pavel MALUŠ, moderátor:

Nedávno jsem četl zprávu o tuzemských sociálně vyloučených lokalitách, kde nezaměstnanost dosahuje až neuvěřitelných 80 %. Může úřad práce něco podnikat na tomto poli?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí Úřadu práce:

Určitě ano. Tady je důležité říci, že všem skupinám včetně lidí nebo uchazečů, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách, věnuje úřad práce zvýšenou péči. Pokud bych měla být konkrétní, tak velký úspěch sklízí především intenzivní zprostředkovatelská práce a také úzká spolupráce se zaměstnavateli v tom konkrétním regionu, kdy naši lidé pravidelně monitorují jejich požadavky, jejich potřeby a na základě toho jsou schopni vybrat toho nejvhodnějšího uchazeče na to konkrétní pracovní místo. V neposlední řadě samozřejmě svůj podíl přináší realizace aktivní politiky zaměstnanosti. Jednoduše řečeno, nástroje a opatření, které podporují zaměstnanost, ať už jde o veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, rekvalifikace a samozřejmě také intenzivní práce s těmi samotnými uchazeči.

Pavel MALUŠ, moderátor:

A mají vůbec lidé z takové vyloučené lokality, kde je 80% nezaměstnanost, nějaké pracovní návyky, nebo jak se to vlastně dělá, když se vrací do pracovního procesu?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí Úřadu práce:

Tak v tomto ohledu samozřejmě nebo vůbec, pokud jde o sociálně vyloučené lokality, hraje velmi důležitou roli také obec, se kterou Úřad práce velmi úzce spolupracuje a k tomu, aby získali dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči pracovní návyky, slouží právě už nástroje, které jsem vyjmenovala. Například veřejně prospěšné práce, které jsou takovou tou tradiční vlajkovou lodí. Jde o krátkodobé pracovní příležitosti, které jsou nebo ta místa jsou vlastně dotovaná a uchazeč má možnost během určité doby právě se buď oživit nebo získat pracovní návyky a tím pádem zvýšit své šance na uplatnění na trhu práce.

Pavel MALUŠ, moderátor:

Rozumím. Jak jsem zmínil v úvodu, chystáte bezplatné poradenství pro nezaměstnané s exekucemi, proč podle vás dluhy brání v zaměstnávání lidí bez práce anebo co v tomto směru vyplývá z průzkumu, který jste dnes zveřejnili?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí Úřadu práce:

Exekuce jako taková je skutečně jednou z bariér, která může bránit lidem v uplatnění se na trhu práce, ale na druhou stranu není to bariéra neodstranitelná. To znamená, že úřad práce a už dlouhodobě do svých aktivit zařazuje finanční poradenství v tomto ohledu a jaksi finanční gramotnost je dlouhodobě součástí také různých projektů, které jsou určené konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání. Já bych jenom uvedla na pravou míru, jak je to tedy s akcí, o které se zmiňujete. Jde tedy o den bez dluhů, který proběhne na 35 kontaktních pracovištích úřadů práce ve dnech 13. a 15. listopadu a tím hlavním organizátorem je společnost Krug a úřad práce je už druhým rokem hlavním partnerem. V podstatě to bude spočívat v tom že na těch konkrétních místech budou lidem k dispozici dluhoví poradci a lidé budou moci přijít na to kontaktní pracoviště. Je seznam těchto míst je uveden jak na webu úřadu práce, tak na stránkách Našedluhy.Cz, a mohou tam s tím poradcem probrat svou konkrétní situaci a pomoci a zástupci tedy společnosti Krug se jim budou snažit pomoci najít to nejvhodnější řešení, protože opravdu dostat se z dluhové pasti nebo udělat takové kroky, aby se do nich člověk vlastně vůbec nedostal je velmi důležité pro ten budoucí život.

Pavel MALUŠ, moderátor:

Vysvětluje mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková, děkujeme a na slyšenou.

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí Úřadu práce:

Děkujeme za pozvání a přeji hezký večer.

Zdroj: ČRo Plus

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.11.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.6. 2019 000 05:35.