Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina:

Fórum rodinné politiky

Ve dnech 31. 8. a 1. 9. 2017 se v prostorách Kongre¬sového centra Parkhotelu Plzeň konal první ročník Fóra rodinné politiky, které pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho hlavním cílem bylo podpořit veřejnou debatu o směřování rodin¬né politiky v České republice. Události se zúčastnilo zhruba 300 posluchačů a 96 vystupujících z celé České republiky i ze zahraničí.

Během dvou dnů si účastníci mohli vybrat z 20 paralelních workshopů a z 2 politických panelů za účasti několika desítek předních českých i zahra¬ničních politiků a odborníků, s nimiž měli možnost diskutovat o podobě současné podpory rodin a vizi rodinné politiky v České republice.

Fórum rodinné politiky by se mělo konat každoročně při příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který je stanoven na 15. května.

Více informací naleznete zde.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.11.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 04:25.