Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální práce a vzdělávání » Projekty » Systémová podpora sociální práce v obcích:

Obsah položky Zpravodaj sociální práce:

Zpravodaj sociální práce

Publikace Zpravodaj sociální práce (dále jen „Zpravodaj“) má formu odborného časopisu o rozsahu cca 40 normostran. Obsahem Zpravodaje budou aktuální témata z oblasti výkonu sociální práce v obcích – příklady dobré praxe, aktuální informace, interdisciplinární a multidisciplinární spolupráce, metodická doporučení a další témata, která budou v rámci projektu identifikována. Za dobu realizace projektu bude vydáno celkem 7 vydání Zpravodaje.

Distribuce

Zpravodaj bude distribuován dle následujícího rozdělovníku:

  • V rámci MPSV 430 ks,
  • Krajské pobočky Úřadu práce ČR a Generální ředitelství Úřadu práce ČR celkem 750 ks,
  • Krajské úřady a MHMP celkem 700 ks,
  • Obce s rozšířenou působností celkem 4 120 ks
  • Vybrané školy celkem 100 ks.

V elektronické verzi bude Zpravodaj dostupný na webu MPSV.

Zástupce obcí a nadřízené sociálních pracovníků žádáme o postupování Zpravodaj i na úroveň sociálních pracovníků. Děkujeme.

V případě, že neobdržíte nové vydání Zpravodaje v níže uvedených termínech, kontaktujte prosím Petra Votrubu (tel: +420 778 475 266, +420 221 922 642, e – mail: petr.votruba@mpsv.cz).

1. První vydání Zpravodaje

Termín vydání: říjen 2017, dodání do distribučních míst do 31. 10.

Téma: představení projektu MPSV a zapojených obcí a jejich projektů

První vydání představí systémový projekt MPSV, jeho klíčové aktivity a plánované výstupy. Dále představí jednotlivé obce, které jsou do projektu zapojeny, jejich projektové cíle a aktuální situaci ve správním území obce v kontextu sociální práce, tedy témata, kterými se sociální pracovníci nejčastěji zabývají a jak by jim v jejich práci měl pomoci projekt. Dále nabídne odborné články pracovníků MPSV ke Katalogu prací či standardizovanému záznamu sociálního pracovníka.

2. Druhé vydání Zpravodaje

Termín vydání: březen 2018, dodání do distribučních míst do 25. 4. 2018

Téma: „Příklady dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů a Úřadu práce ČR“

Druhé vydání publikace Zpravodaj sociální práce přináší odborné příspěvky a výstupy z diskuse z workshopu realizovaného v Praze dne 15. 6. 2017 na téma dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů a Úřadu práce ČR. Workshopu se zúčastnili sociální pracovníci veřejné správy z celé ČR. Dopolední program workshopu obsahoval prezentace zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Odpolední část absolvovali účastníci rozdělení do pěti skupin, v rámci kterých řešili dílčí, předem stanovená téma ve vztahu k tématu workshopu. V každé z pracovních skupin prezentovali svoje příspěvky zástupci obcí spolupracujících s projektem MPSV, odborná diskuse byla facilitována a výstupy zaznamenány. Druhé vydání publikace Zpravodaj sociální práce obsahuje příspěvky, výstupy a zajímavé podněty z celého dne.

3. Třetí vydání Zpravodaje

Předpokládaný termín vydání: 3. čtvrtletí 2018

Téma: „Sociální šetření“

Třetí vydání publikace Zpravodaj sociální práce přináší odborné příspěvky a výstupy z diskuse z workshopu realizovaného v Olomouci dne 2. 10. 2017 na téma „Sociální šetření“. Workshopu se zúčastnili sociální pracovníci veřejné správy z celé ČR. Dopolední program workshopu obsahoval prezentace zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR a Krajského úřadu Pardubického kraje. Odpolední část absolvovali účastníci rozdělení do pěti skupin, v rámci kterých řešili dílčí témata workshopu. V každé z pracovních skupin prezentovali svoje příspěvky zástupci obcí spolupracujících s projektem MPSV, odborná diskuse byla facilitována a výstupy zaznamenány. Zpravodaj sociální práce bude obsahovat příspěvky, výstupy a zajímavé podněty z celého dne.

4. Čtvrté vydání Zpravodaje

Předpokládaný termín vydání: 3. čtvrtletí 2018

Téma: „Role sociální práce ve vztahu k výkonu veřejného opatrovnictví“

Čtvrté vydání publikace Zpravodaj sociální práce přináší odborné příspěvky a výstupy z workshopu realizovaného na téma „Role sociální práce ve vztahu k výkonu veřejného opatrovnictví“ v Hradci Králové dne 1. 2. 2018. Workshopu se zúčastnili pracovníci působící ve veřejné správě, respektive sociální pracovníci obecních a krajských úřadů a další pracovníci působící na obecních úřadech. Dopolední program workshopu obsahoval prezentace zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Mgr. Henriety Valkové, vedoucí sociálních věcí městské části Bratislava-Ružinov. Odpolední část absolvovali účastníci rozděleni do pěti skupin, v rámci kterých diskutovali k předem definovaným otázkám ve vztahu k tématu workshopu. V každé z pracovních skupin prezentovali svoje příspěvky zástupci obcí spolupracujících s projektem MPSV. Odborná diskuse byla facilitována a výstupy zaznamenány. Čtvrté vydání publikace Zpravodaj sociální práce bude obsahovat příspěvky, výstupy a zajímavé podněty z celého dne.

5. Páté vydání Zpravodaje

Předpokládaný termín vydání: 4. čtvrtletí 2018

Téma: „Standardy činností sociální práce ve veřejné správě“

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.4.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.9. 2019 000 12:14.