Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální práce a vzdělávání » Projekty » Systémová podpora sociální práce v obcích:

Obsah položky Zpravodaj sociální práce:

Zpravodaj sociální práce

Publikace Zpravodaj sociální práce (dále jen „Zpravodaj“) má formu odborného časopisu o rozsahu cca 40 normostran. Obsahem Zpravodaje budou aktuální témata z oblasti výkonu sociální práce v obcích – příklady dobré praxe, aktuální informace, interdisciplinární a multidisciplinární spolupráce, metodická doporučení a další témata, která budou v rámci projektu identifikována. Za dobu realizace projektu bude vydáno celkem 7 vydání Zpravodaje.

Distribuce

Zpravodaj bude distribuován dle následujícího rozdělovníku:

  • V rámci MPSV 430 ks,
  • Krajské pobočky Úřadu práce ČR a Generální ředitelství Úřadu práce ČR celkem 750 ks,
  • Krajské úřady a MHMP celkem 700 ks,
  • Obce s rozšířenou působností celkem 4 120 ks
  • Vybrané školy celkem 100 ks.

V elektronické verzi bude Zpravodaj dostupný na webu MPSV.

Zástupce obcí a nadřízené sociálních pracovníků žádáme o postupování Zpravodaj i na úroveň sociálních pracovníků. Děkujeme.

V případě, že neobdržíte nové vydání Zpravodaje v níže uvedených termínech, kontaktujte prosím Petra Votrubu (tel: +420 778 475 266, +420 221 922 642, e – mail: petr.votruba@mpsv.cz).

1. První vydání Zpravodaje

Termín vydání: říjen 2017, dodání do distribučních míst do 31. 10.

Téma: představení projektu MPSV a zapojených obcí a jejich projektů

První vydání představí systémový projekt MPSV, jeho klíčové aktivity a plánované výstupy. Dále představí jednotlivé obce, které jsou do projektu zapojeny, jejich projektové cíle a aktuální situaci ve správním území obce v kontextu sociální práce, tedy témata, kterými se sociální pracovníci nejčastěji zabývají a jak by jim v jejich práci měl pomoci projekt. Dále nabídne odborné články pracovníků MPSV ke Katalogu prací či standardizovanému záznamu sociálního pracovníka.

2. Druhé vydání Zpravodaje

Předpokládaný termín vydání: listopad/prosinec 2017

Téma: výstupy workshopu na téma „Příklady dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů a Úřadu práce ČR“, který proběhl v červnu 2017 v Praze

Druhé vydání Zpravodaje přináší odborné příspěvky z workshopu a výstupy z diskuse na téma dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů a Úřadu práce, který proběhl v červnu 2017 v Praze. Workshopu se zúčastnili sociální pracovníci veřejné správy z celé republiky. Dopolední program workshopu obsahoval prezentace zástupců ministerstva a Generálního ředitelství ÚP ČR. Odpolední část absolvovali účastníci v pěti skupinách, v rámci kterých řešili dílčí předem stanovená téma ve vztahu k tématu workshopu. V každé z pracovních skupin prezentovali svoje příspěvky zástupci obcí spolupracujících s projektem MPSV. Následující odborná diskuse byla facilitována a výstupy zaznamenány. Zpravodaj bude obsahovat příspěvky a zajímavé podněty z celého dne.

3. Třetí vydání Zpravodaje

Předpokládaný termín vydání: leden 2018

Téma: příspěvky a výstupy z workshopu na téma “Sociální šetření“, který proběhl 2. října 2017 v Olomouci

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.10.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.3. 2018 000 17:56.