Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Důchody:

Důchody se budou valorizovat více než doposud

„Jsem ráda, že se nám podařilo prosadit změny v zákoně tak, že díky tomu teď každoročně porostou důchody výrazněji. Důchodci si takové navýšení bezesporu zaslouží. Kdyby tato vláda opakovaně neměnila pravidla valorizace, průměrný důchod by se zvýšil o pouhých 234 korun,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Po zveřejnění údajů o červnové inflaci Českým statistickým úřadem jsou známy všechny údaje potřebné pro stanovení celkové valorizace. Důchody se zvýší o čtyři procenta, což u průměrné penze představuje navýšení o 475 korun.

Co ovlivňuje výši valorizace důchodů?

Celkové zvýšení důchodu je stanoveno ze dvou indexů. Plně se zohledňuje meziroční růst cen mezi červny 2016 a 2017, který činil 2,3 procenta. Druhým indexem je růst reálných mezd v loňském roce. Ten byl 3,3 procenta a pro zvýšení důchodů je použita polovina tohoto růstu, což po zaokrouhlení představuje 1,7 procenta.
Novela zákona, která přinesla nový zvýhodněný mechanismus valorizace důchodů, je účinná od 1. srpna. Podle této novely je také zohledňován růst indexu životních nákladů domácností důchodců, který ale loni dosáhl pouze 2,1 procenta, a proto se ve valorizaci od ledna 2018 použije obecný index spotřebitelských cen ve výši 2,3 procenta. V případě, že by byl započítáván růst reálných mezd pouze z jedné třetiny, jako tomu bylo doposud, pak by důchody vzrostly o 3,4 procenta, což by u průměrného starobního důchodu činilo 410 korun.

Základní a procentní výměra důchodu

Na základě údajů Českého statistického úřadu se základní výměra důchodu k 1. lednu 2018 zvýší o 150 Kč na 2 700 Kč. Ke stejnému datu bude zvýšena i procentní výměra důchodů, a to o 3,5 procenta. Výdaje na valorizaci budou v roce 2018 činit 16,6 miliardy korun.

(tz)

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.10.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2018 000 08:27.