Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV pořádalo kulatý stůl na téma „Role OSPOD jako kolizního opatrovníka“

Tématem diskuse byla také otázka toho, zda a jakým způsobem se postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako kolizního opatrovníka dítěte v soudním řízení liší od jeho postavení při poskytování pomoci a podpory dětem, které lze z hlediska zákonné právní úpravy považovat za tzv. ohrožené. Účastníci kulatého stolu se zaměřili na problematické aspekty v praxi převládajícího přístupu k výkonu funkce kolizního opatrovníka, jakož i na otázku nezbytnosti změny tohoto přístupu či otázku existence právního podkladu pro tuto změnu. Diskuse mezi odborníky se týkala také rozsahu legitimní ingerence státu do soukromí dítěte i jeho rodiny. Dalším tématem kulatého stolu byla otázka zajištění odpovídajícího, nezávislého a objektivního zastoupení dítěte v soudním řízení. Na kulatý stůl naváže činnost pracovní skupiny, která připraví metodický materiál k postupu OSPOD při výkonu kolizního opatrovnictví dítěte v soudním řízení.

Autor: tiskové oddělení

FOTOGALERIE

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.10.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.8. 2019 000 21:57.