Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální práce a vzdělávání » Projekty » Systémová podpora sociální práce v obcích » Akce:

Obsah položky Workshop Multidisciplinární a interdisciplinární spolupráce na téma: „Příklady dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů a Úřadu práce ČR“ (Praha, 15. 6. 2017):

Workshop Multidisciplinární a interdisciplinární spolupráce na téma: „Příklady dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů a Úřadu práce ČR“ (Praha, 15. 6. 2017)

Workshop zaměřený na příklady dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů a Úřadu práce ČR se uskutečnil dne 15. 6. 2017 v Praze. Workshopu se zúčastnili sociální pracovníci působící ve veřejné správě, respektive sociální pracovníci obecních úřadů, Úřadu práce ČR a krajských úřadů. Jim patří poděkování za účast a aktivní přístup. Výstupy z workshopu budou zpracovány a vydány ve druhém čísle Zpravodaje sociální práce, jehož distribuce je plánována v říjnu 2017. Vydání prvního čísla Zpravodaj sociální práce, ve kterém bude představen projekt Systémová podpora sociální práce, projekty spolupracujících obcí a novinky z oddělení koncepce sociální práce, je plánováno na srpen 2017.

Prezentace představené v rámci workshopu naleznete v nabídce vlevo.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.9.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 09:58.