Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Věda a výzkum v rámci resortu MPSV » Podpora VaVaI » Program ÉTA:

První veřejná soutěž programu ÉTA

Postup Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA a při možném využití takto vzniklých výsledků výzkumu

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 37 ze dne 16. ledna 2017.

Poskytovatelem podpory v programu je Technologická agentura České republiky (dále jen „poskytovatel podpory“).

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) může, na základě žádosti předkladatele výzkumného projektu, který se uchází o účast v soutěži, nově zajišťovat roli aplikačního garanta, a projevit tak zájem na budoucím možném uplatnění a využití plánovaných výstupů návrhu projektu v praxi.

MPSV se v této souvislosti bude vyjadřovat k následujícím návrhům:

  1. výzkumných projektů, které svým zaměřením a plánovanými výstupy naplňují některý z prioritních výzkumných cílů MPSV v soutěži
  2. výzkumných projektů, jejichž plánované výstupy mají být uplatněny v oblasti, za niž je MPSV věcně odpovědné v rámci své působnosti dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že plánovaným výstupem projektu má být certifikovaná metodika naleznete informace na odkazu Informace pro žadatele - Postup pro MPSV pro certifikace metodik.

Věcně příslušným útvarem zabezpečujícím vydání stanoviska MPSV k roli aplikačního garanta je Odbor strategií a plánování / oddělení podpory výzkumu a vývoje.

Kontaktními osobami jsou:

Mgr. Petra Jurečková, e-mail: petra.jureckova@mpsv.cz, tel. +420 221 922 655
PhDr. Jitka Slavíková, e-mail: jitka.slavikova@mpsv.cz, tel. + 420 221 922 577
Milan Baroch, e-mail: milan.baroch@mpsv.cz, tel. + 420 221 922 604

Oficiální žádosti o vydání stanoviska MPSV k roli aplikačního garanta je třeba se všemi náležitostmi podat do 7.9.2017

Žádost o vydání potvrzení MPSV jakožto věcně odpovědného orgánu státní správy ve věci certifikačního řízení pro druh výsledku Nmet je třeba podat do 22.9.2017.

Informace pro žadatele v rámci první veřejné soutěže programu ÉTA

Přílohy: (v .docx)
- Oblasti a výzvy pro první veřejnou soutěž programu ÉTA
- Role aplikačního garanta u výzkumných projektů realizovaných v programu ÉTA
- Prioritní výzkumná témata MPSV pro 1. veřejnou soutěž programu ÉTA TA ČR
- Druhy výsledků podporované programem ÉTA
- Vzor žádosti o vydání stanoviska MPSV k roli aplikačního garanta
- Vzor návrhu výzkumného projektu
- Vzor stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí k žádosti o plnění role aplikačního garanta
- Vzor smlouvy o uplatnění výsledku výzkumu

Přílohy: (v .pdf)
- Oblasti a výzvy pro první veřejnou soutěž programu ÉTA
- Role aplikačního garanta u výzkumných projektů realizovaných v programu ÉTA
- Prioritní výzkumná témata MPSV pro 1. veřejnou soutěž programu ÉTA TA ČR
- Druhy výsledků podporované programem ÉTA
- Vzor žádosti o vydání stanoviska MPSV k roli aplikačního garanta
- Vzor návrhu výzkumného projektu
- Vzor stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí k žádosti o plnění role aplikačního garanta
- Vzor smlouvy o uplatnění výsledku výzkumu

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.5.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.9. 2019 000 12:33.