Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Obědy zdarma zlepšily školní docházku (Mladá fronta Dnes)

Podle dat Eurostatu je chudobou či sociálním vyloučením v současnosti ohrožena pětina českých dětí, nejvíce matek samoživitelek.

V ČR existují dva souběžné programy, které problematiku stravného ve školkách a obědů v základních školách řeší. Operační program ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) poskytuje stravné zdarma dětem z MŠ a ZŠ, pokud nouze rodin trvá minimálně tři měsíce. Druhý dotační program ministerstva školství poskytuje bezplatné obědy pouze na základních školách, ale podmínky nároku na oběd nejsou striktně dané.

Do projektu MPSV se zapojily zatím čtyři kraje, další čtyři se přidaly pro školní rok 2017/2018. Stranou zůstává například Ústecký kraj, a to vzdor silnému zastoupení sociálně slabých rodin.

Některé sociálně slabé kraje se do projektu nezapojily s odůvodněním, že je to administrativně náročné. Z analýzy však vyplývá, že školy, které tyto výhody čerpají, si na žádnou mimořádnou pracovní zátěž nestěžují. "Překvapilo nás, že program MPSV není využíván plošně. Také jsme zjistili, že okolo čerpání prostředků pro financování obědů kolují mýty, které analýza vyvrátila," řekla Lucie Plešková z Nadace OSF.

Veřejnost obědy zdarma téměř jednohlasně podporuje. "Podle 86 % dotázaných by obědy zdarma v nějaké formě měly existovat. Jejich postoje se liší v tom, kdo by na ně měl mít nárok. Zda jenom děti z nejchudších rodin, nebo všechny děti bez rozdílu," popsal sociolog Medianu Daniel Prokop. Podle něj by třetina veřejnosti volila variantu, v níž by měly nárok na obědy zdarma pouze děti z nejchudších rodin. Polovina respondentů by byla štědřejší. Část by dotovala rodiny s podprůměrným příjmem a další část by poskytla bezplatné jídlo všem dětem.

Zdroj: Mladá fronta Dnes

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 30.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 00:07.