Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Projektu na vzdělávání zaměstnanců se daří (novinky.cz)

Zaměstnavatelé mohli o příspěvek v rámci projektu žádat už ve dvou výzvách. Během první přijal Úřad práce ČR (ÚP ČR) 12 270 žádostí a uzavřel se zaměstnavateli celkem 7374 dohod o poskytnutí příspěvku. V rámci druhé výzvy eviduje 6332 žádostí.

Vzhledem k aktuálnímu stavu vyčleněných prostředků určených pro druhou výzvu pozastavil úřad 30. června příjem dalších žádostí. Zájemci z řad zaměstnavatelů budou moci opětovně žádat o příspěvek na podzim v rámci třetí výzvy.

"Cílem projektu je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti firem díky vyšší profesní kompetenci jejich zaměstnanců. Přidanou hodnotou projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců nad 54 let, kteří jsou vzhledem ke svým zkušenostem významným přínosem v pracovním týmu v organizaci. Zároveň jde o cílovou skupinu, které hrozí dlouhodobá nezaměstnanost," vysvětlila generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Díky projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců, rovněž příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji. Může pomoci i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich. Mezi nejčastější obory, ve kterých zaměstnanci procházejí vzděláváním, patří strojírenství, stavebnictví, doprava, obchod, služby či oblast informačních technologií. Účastníci si doplňují znalosti cizích jazyků nebo navštěvují odborně zaměřené kurzy, například pro svářeče, projektanty, pracovníky v IT, ve stavebnictví nebo v ekonomice a účetnictví.

Zdroj: novinky.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.7.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 00:56.