Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Ministerstvo práce podpoří duševně nemocné i domácí hospice (Zdravotnické noviny)

Finanční prostředky poskytne MPSV z Evropského sociálního fondu v rámci 134. výzvy Operačního programu Zaměstnanost - Podpora sociálního začleňování v Praze. Žadatelé mohou prostřednictvím této výzvy získat dotaci od jednoho do patnácti milionů korun. Podpora péče o duševně nemocné a rozvoj domácí paliativní péče totiž nejsou ryze zdravotnická témata, ale mají i významný sociální rozměr. V případě péče o duševně nemocné MPSV pojímá tuto podporu jako snahu o zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a ve společnosti jako takové. Stigmatizace duševně nemocných totiž často vede k sociálnímu vyloučení. Ve věci podpory rozvoje domácí paliativní péče jde ministerstvu o zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb.

Více informací o výzvě je uvedeno na webových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.

O pomoc nemůže žádat kdokoli a také ne každý žadatel musí automaticky podporu od MPSV obdržet. Žadateli mohou být například neziskové organizace městské části hlavního města Prahy, poskytovatelé sociálních služeb a domácí hospicové -paliativní - péče, ale v některých případech i jednotlivci. "Lidé, kteří se obětavě starají o své nemocné blízké, si pomoc jednoznačně zaslouží. Při nastavování podmínek výzvy jsme vycházeli z průzkumu mezi jednotlivými městskými částmi a neziskovými organizacemi, který mapoval aktuální situaci a poptávku po těchto službách, aby byla pomoc skutečně adresná," vysvětlila ministryně Michaela Marksová.

Peníze lze podle MPSV získat například na zapojení většího počtu peer konzultantů, tedy lidí, kteří mají osobní zkušenost s nemoc. Díky tomu jsou pro ostatní podobně postižené inspirací a povzbuzením, že navzdory svému handicapu je možné začlenit se do společnosti. Podpora může být poskytnuta i rodinám, které se starají o děti s poruchou autistického spektra. Dotaci lze poskytnout například na odlehčovací služby či na osobní asistenci.

V oblasti domácí paliativní péče budou podpořeny aktivity, které povedou ke zvýšení informovanosti mezi pečujícími -například sdílení zkušeností, ale i nácvik odborných technik nebo pomoc s péčí o domácnost. "Paliativní péče je poskytována pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání při zachování pacientovy důstojnosti," vysvětlil tiskový mluvčí MPSV Petr Habáň. Žádosti o finanční podporu je možné podávat od 19. září 2017 do 30. října 2017. Podpořené projekty pak budou muset být realizovány nejpozději do 36 měsíců. "Na základě poznatků z podaných projektových žádostí se na podzim začne připravovat obdobná výzva pro žadatele mimo hlavní město, aby byla efektivita vynaložených prostředků co největší. Výzva bude vyhlášena zřejmě v první polovině roku 2018," doplnil mluvčí P. Habáň.

Zdroj: Zdravotnické noviny

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 27.6.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 19:45.