Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Olomouc soutěží o titul obec přátelská seniorům (Radniční listy)

"Sociální politika patří mezi pilíře činnosti městské samosprávy. V oblasti práce pro seniory se nám podařilo prosadit a podpořit mnoho nových věcí a zajímavých aktivit, které z Olomouce činí město přívětivé pro život starších občanů. Věřím, že s konkrétními výstupy naší dlouhodobé práce dokážeme v takto zaměřené soutěži uspět," uvedl primátor Antonín Staněk.

Vítězství v soutěžní kategorii obcí nad 50 000 obyvatel je spojeno nejen se získáním titulu obec přátelská seniorům, ale také s poskytnutím účelově vázané dotace ve výši 2 miliony korun. "Tato částka by tak mohla významně podpořit naše další plánované aktivity pro seniory, ale také činnost v oblasti mezigeneračního působení," uvažuje náměstek primátora pro oblast sociálních věcí Ladislav Šnevajs.

V případě úspěchu by tak Olomouc využila prostředky například na posílení informovanosti seniorů, a to formou informačních a propagačních materiálů s důležitými kontakty a nabídkou poskytovaných služeb. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého a dalšími organizacemi se chce město zaměřit na pořádání akcí se speciálním zřetelem na podporu mezigeneračního dialogu. Pořádat besedy, přednášky, soutěže, výstavy, plesy i sportovní dny.

Zdroj: Radniční listy

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 21.6.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 20:31.