Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Vzniknou nové studijní obory (MF Dnes)

Jako jedna z prvních na trend zareagovala Strojní fakulta ČVUT v Praze, když v oboru mechatronika zavedla navazující studijní magisterský program Průmysl 4.0. Ten se zaměřuje na návrhy nebo optimalizace průmyslových výrobních procesů s využitím internetu věcí a na automatizace výrobních strojů a zařízení s užitím informačních technologií, kybernetickofyzických systémů a systémů umělé inteligence. Odborníci se shodují, že i v dalších nově vzniklých vědních oborech budou více než konkrétní znalosti důležité pružnost, kreativita a schopnost vyhledávat a třídit informace. Svět digitalizace neotevírá náruč jen absolventům. "Zaměstnavatelé by se měli koncentrovat na zvyšování flexibility svých zaměstnanců a masivně investovat do rekvalifikací a celoživotního vzdělávání," radí zakladatel a ředitel Centra umělé inteligence a vedoucí katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT Michal Pěchouček. Do roku 2030 by mělo být nahrazeno stroji pět procent současných profesí, pro Česko to znamená ztrátu přibližně 400 tisíc pracovních míst. Současně přitom ale vznikají desítky nových pracovních pozic napříč obory.

Jak jsou připraveni na změnu zaměstnavatelé v Česku

Šetření v rámci členské základny Svazu průmyslu a dopravy ČR ukázalo, že pro dvě třetiny firem je Průmysl 4.0 aktuální téma, chystají se na něj a jsou ve fázi digitalizace svých procesů. "Jen jedna desetina členských firem ale uvedla, že je na novou průmyslovou revoluci připravena plně," uvádí viceprezident Svazu Radek Špicar.

Otázku, kde je už možné nasadit roboty, plně robotizované systémy a pracoviště bez dotyku lidské ruky, si pokládá generální ředitelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová. "Často se nástup 4. průmyslové revoluce spojuje s robotizací výroby. Jsou ale obory v sektoru služeb, kde digitalizace mění poptávku po nových profilech zaměstnanců ještě rychleji. Nejvíce proniká digitalizace a automatizace do oblasti prodeje, financí a bankovnictví nebo administrativy," uvádí.

Podle hloubkového průzkumu ManpowerGroup, který společnost provedla u 18 000 zaměstnavatelů ve 43 zemích světa, by mohlo být dokonce až 45 procent každodenních pracovních činností, za které jsou dnes lidé placeni, v různé míře automatizováno aktuálně dostupnými technologiemi. Lidský potenciál navzdory novým trendům svou hodnotu neztratí. Většina zaměstnavatelů očekává, že zavádění automatizace a digitalizace přinese v konečném důsledku nárůst zaměstnanosti. Osmdesát tři procent firem hodlá zachovat, nebo zvýšit počet zaměstnanců a zvyšovat jejich kvalifikaci v příštích dvou letech. Nejlépe na tom budou IT, technické a přírodovědné obory.

"Nevnímejme revoluci jako fenomén, který bude práci lidem ubírat. Vnímejme ji jako obrovskou příležitost pro české firmy, které, věřím, technologický pokrok zachytí a s novou érou, která nevyhnutelně přijde, se postupem času sžijí," poznamenává optimisticky prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Zdroj: MF Dnes

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.6.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 01:16.