Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Sociální bydlení - rozhovor s ředitelem odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV Davidem Pospíšilem (ČT 1)

Martin FREUND, Magistrát města Brna /Žít Brno/:

Některé městské části to nepochopily, rozhodly se, že ten projekt budou bojkotovat, že do něj neposkytnou byty. Naprostá většina toho bytového fondu, který Brno vlastní, je svěřena městským částem, to znamená, že bez souhlasu městských částí se prakticky neobejdeme.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka:

A na telefonu je teď David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, práce a bydlení z Ministerstva práce a sociálních věcí, dobrý podvečer.

David POSPÍŠIL, ředitel odboru soc. služeb, práce a bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Také dobrý podvečer.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka:

Tak vláda schválila návrh toho zákona. V jaké fázi je ta příprava teď, stihne se schválit zákon do voleb?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru soc. služeb, práce a bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Tak v současné době se návrh zákona pravděpodobně asi nestihne projednat, jelikož 17. května proběhlo další jednání ve Sněmovně, kde se měl zákon projednat v prvním čtení a dál se pustit do výboru Poslanecké sněmovny.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka:

Tak pardon, že vás přerušuji. Jestli se to tedy zřejmě nestihne projednat, co podle vás by měli tedy starostové obcí a měst dělat, protože je tam mnoho nejasností? Měli by tedy jít cestou jako například Brno a aktivně připravovat ty programy bez ohledu na ten zákon?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru soc. služeb, práce a bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí:

To určitě. My kvůli tomu jsme připravili i projekt z Operačního programu Zaměstnanost, do kterého se některé obce již dnes zapojují, a sociální bydlení bez ohledu na zákon je velmi důležitým nástrojem sociální politiky na obci. De facto je to jedna z jejich základních činností nebo účelů, kdy by se obec měla starat o sociální potřeby svých občanů i v oblasti bydlení. Takže sociální bydlení my jako ministerstvo podporujeme a budeme se snažit ho dál rozvíjet bez ohledu na to, jestli zákon projde nebo neprojde.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka:

Tak, ale tento koncept samotný bude odbor dál prosazovat řekněme i po volbách, i když se zřejmě třeba někteří lidé vymění, anebo už je v této podobě v podstatě mrtvý?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru soc. služeb, práce a bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí:

To bych takhle neřekl. My máme schválenou koncepci sociálního bydlení, kterou schválila vláda. Ta říká vlastně základní principy sociálního bydlení, tak jak by se mělo realizovat na obcích nebo na úrovni státu a určitě budeme v těchto aktivitách dál pokračovat a budeme se snažit obce motivovat, proto aby sociální bydlení realizovaly i skrze operační programy, ať už ty měkké nebo i ty tvrdé. To znamená i v oblasti investic sociálního bydlení, kde na to jsou zřízeny evropské prostředky z regionálního operačního programu.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka:

V té reportáži zaznělo z úst místostarosty Břeclavi, že prostě mají obavy z toho, že by ztratili vliv na to, koho vlastně do těch bytů dají, komu je přidělí. Pokud by čerpali ty státní prostředky.

David POSPÍŠIL, ředitel odboru soc. služeb, práce a bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí:

To asi pramení spíš z nepochopení nebo z nedostatku informací. I v tom návrhu zákona byla velmi významná role obcí. Ony si mohly rozhodovat koho kam umístí. Pouze Úřad práce měl zohlednit takovou tu otázku, co se týče platů, dávek a tak dále. To jsou věci, které obec prostě zhodnotit reálně nemůže. Nicméně dobrovolnost obcí byla zakotvena i v zákoně. Nicméně na dobrovolnosti obcí budeme v tuto chvíli i dál trvat a rozvíjet jí. Myslíme si, že obec by měla být ta, která má tu hlavní roli nebo hlavní moc pro to si určit kde sociální byty budou a kdo v těch sociálních bytech bude žít. Ta jediná omezení, která jsou u těch operačních programů, jsou samozřejmě ta, kde se má cílit na osoby, které jsou buď v bytové nouzi, nebo jsou na hranici chudoby nebo jsou to osoby bez domova. To jsou obecné vlastně nástroje evropských politik. Nicméně pokud bude obec realizovat sociální bydlení například pro seniory, což zrovna není ta cílová skupina z těch operačních programů, tak se tomu určitě bránit nebudeme a budeme se snažit obcím i v tomto ohledu pomoci.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka:

Já vám děkuji. To byl David Pospíšil, děkuji za rozhovor.

Zdroj: ČT 1

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 24.5.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 19:39.