Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

O kolik se zvýší platy v sociálních službách?

Přilepší si nejen lidé přímo pečující o potřebné, ale také pracovníci zajišťující provozní, technické nebo administrativní práce. Nízké platy vedou k odlivu kvalifikovaných sil z tohoto sektoru, což ohrožuje celý systém péče o seniory a zdravotně hendikepované. „Musíme si uvědomit, že lidé pracující v sociálních službách se starají o ty nejpotřebnější z nás, seniory a zdravotně postižené. Jestliže za fyzicky a hlavně psychicky těžkou práci dostanou peníze, ze kterých stěží uživí sebe a svoje rodiny, nemůžeme se divit, že odcházejí pracovat třeba do supermarketu,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Každoroční dofinancování

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR za poslední čtyři roky dosáhlo významného navýšení peněz na dlouhodobě velmi podfinancované sociální služby. Peníze – především na zvýšení platů – posílá ze svých rezerv každý rok. V roce 2014 šlo na zvýšení platů pracovníků v sociálních službách 338 milionů, v roce 2015 to bylo už 720 milionů a loňský rok 650 milionů korun. „Opakovaně od začátku této vlády navrhuji zvýšení peněz pro sektor sociálních služeb, prosazovala jsem tento krok i na koaliční radě. Budu bojovat za další peníze pro pracovníky v sociálních službách i na zasedání vlády,“ dodala ministryně Marksová.

Zamezit odlivu pracovníků

Přestože platy a mzdy v oblasti sociálních služeb od roku 2013 významně narostly, stále nedosahují ani průměrných mezd v ČR, a tak dochází k tomu, že například obchodní řetězce lákají kvalifikované pracovníky a pracovnice do svých provozů, kde nabízejí plat o pět až osm tisíc vyšší. Například v roce 2013 byl průměrný plat (příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí) sociálního pracovníka 19 029 Kč hrubého a pracovníka v sociálních službách 18 695 Kč, u sociálních služeb odměňovaných mzdou (neziskové a církevní organizace) byla částka zhruba o tisíc korun nižší. Zatímco v roce 2016 se průměrné platy i mzdy zvýšily u sociálních pracovníků o tři tisíce korun, u pracovníků v sociálních službách to byly necelé dva tisíce.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.5.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 15.10. 2018 000 10:06.