Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

MPSV vyrazilo do obcí podpořit sociální práci (denik.obce.cz)

„Smyslem projektu je nejen pomoci metodickou podporou nebo právní radou, ale také získat informace o podmínkách a možnostech výkonu sociální práce v obcích a pomoci k jejich zlepšení,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Sociální práce je jedním z nejdůležitějších nástrojů prevence sociálního vyloučení v České republice. Podpora jejího výkonu přímo v obcích je důležitá, zejména protože představitelé obcí jsou občanům nejblíže, znají nejlépe místní situaci i problémy, díky čemuž mohou poskytovat velmi účinnou, rychlou a efektivní pomoc všem sociálně vyloučeným osobám nebo osobám sociálním vyloučením ohroženým. Nejčastěji se jedná o nejzranitelnější osoby, které se bez podpory neobejdou. Patří mezi ně senioři, lidé pečující o své blízké, samoživitelky s dětmi nebo lidé bez domova.

MPSV nyní spolupracuje s 15 obcemi, které získaly finanční podporu na své vlastní projekty. Do projektu se zapojily obecní úřady v Bučovicích, Havlíčkově Brodě, Hodoníně, Holešově, Hradci Králové, Chrudimi, Jilemnici, Kladně, Kolíně, Litvínově, Lovosicích, Moravském Berouně, Mostě, Písku a Valašském Meziříčí. Na základě finanční podpory projektů mohou zapojit do výkonu činností sociální práce více sociálních pracovníků, a tím zlepšit dostupnost sociální práce jak pro stávající, tak i potenciální klienty. Ze spolupráce obcí a ministerstva vzniknou také podklady pro koncepční a metodickou činnost ministerstva.

V letošním roce jsou v rámci projektu plánovány dva workshopy zaměřené na aktuální témata z oblasti sociální práce a budou vydána dvě čísla publikace Zpravodaj sociální práce v obcích. Pracovníci MPSV vyrazí i na Slovensko, kde se budou snažit získat informace a zkušenosti, které budou využitelné i pro praxi v ČR.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, a to ve výši téměř 44,6 milionu Kč.

Zdroj: denik.obce.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.5.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 20:28.