Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Evropská komise představila balíček opatření ke slaďování pracovního a osobního života (Olomoucký deník)

Jako jednu z největších současných výzev na trhu práce označila balanci pracovního a osobního života také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

"Pozitivní dopady členství v Evropské unii musí pocítit každý občan České republiky. Proto vítám návrh Evropské komise, který se mimo jiné zaměřuje i na problém slaďování osobního a pracovního života, jednu z největších současných výzev na trhu práce," uvedla.

Návrh Evropské komise předpokládá závazek členských států zavést otcovskou dovolenou v délce minimálně deseti pracovních dní, zavádí volno pro zaměstnance, kteří musí pečovat o závislé osoby, a stanovuje náhradu příjmu během těchto dovolených minimálně na úroveň dávky vyplácené v době nemoci. Dále návrh zakazuje propouštění zaměstnanců čerpajících některou ze zaváděných dovolených a zajišťuje možnost využití flexibilních pracovních úvazků pro osoby pečující o děti do 12 let věku.

Nelegislativní opatření směřují například do důslednějšího a širšího využívání fondů v současném i budoucím programovém období k financování zařízení péče o děti, předškolního vzdělávání a mimoškolských zařízení či služeb dlouhodobé péče. Jejich cílem je také zlepšení znalostí samotných úředníků, kteří by měli na ochranu zaměstnanců dohlížet, a to především v oblasti neoprávněného propouštění lidí kvůli snaze zlepšit rovnováhu mezi pracovními a rodinnými povinnostmi.

Balíček vydaný Evropskou komisí se také zabýval realitou sociální situace v jednotlivých členských státech. Naráží mimo jiné na problematiku nerovného odměňování žen, nedostatečné využívání potenciálu zaměstnankyň i narůstající chudobu ve stáří.

Zdroj: Olomoucký deník

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 5.5.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 19:31.