Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2017 » Květen:

Nešiřme nesmysly o výhodách samoživitelek (Právo)

- Téměř polovina dětí se v Česku rodí mimo oficiální manželství. Kde vidíte příčinu?

Ve vyspělých zemích význam instituce manželství historicky klesá. To je trend, který má řadu sociálních i ekonomických příčin. Manželství již není bezpodmínečně nutné pro zajištění společenského postavení a ekonomického přežití žen, institucí pro legitimizaci dětí atd. To, že dochází k určitému poklesu významu tradičního konzervativního pojetí manželství, k jeho přeměně jako instituce, ale nevypovídá o kvalitě života lidí. Neznamená to, že lidé jsou méně šťastní, spokojení, že neexistují mezi partnery hodnotné vztahy, že automaticky trpí výchova dětí. Volný svazek naplněný láskou, tolerancí a porozuměním je pro vzájemný vztah rovnoprávných jedinců, a hlavně pro děti takových partnerů rozhodně přínosnější než svazek sice stvrzený "papírem", ale naplnění nesnášenlivostí či násilím. Udržet formální vztahy jen pro tradici považuji proto za problematické. To ale současně neznamená, že bychom neměli usilovat o posilování kvalitních mezilidských vztahů klasické rodiny. Jen je třeba reflektovat realitu.

- Jaký má tento trend dopad na sociální politiku?

Sociální a rodinná politika by měla být především schopná reagovat na přirozené proměny společnosti a přizpůsobit se potřebám reálných rodin. Samozřejmě je dobře podporovat klasickou formální rodinu, například výhodnými novomanželskými půjčkami, daňovou politikou. Ale současně je třeba respektovat svobodnou volbu občanů, nechat lidem možnost volby. To znamená u nesezdaných soužití například cílit rodinnou politiku na děti, preferovat opatření, která budou přínosná pro rodiny s dětmi bez ohledu na formální stav jejich svazku.

- Jenže když roste počet samoživitelek, dá se logicky předpokládat nárůst různých žádostí o sociální podporu, tedy i přeneseně tlak na rozpočet.

Byla doba, kdy žena s dítětem, se zdůvodněním že si za to může sama, zůstávala bez pomoci na pokraji bídy. K tomu bychom se vracet rozhodně nechtěli. Současně je třeba mít výdaje pod kontrolou. Cestou k tomu není podle mého názoru dramaticky seškrtat sociální dávky, ale vytvořit takové podmínky, aby samotný rodič sociální pomoc nepotřeboval. Toho je možné dosáhnout zajištěním dostatečného počtu míst ve školkách a jeslích, vytvořením nabídky částečných pracovních úvazků pro matky s dětmi, výstavbou sociálních bytů, dostupnosti veřejných služeb pro děti. Patří sem ale i rychlé jednání soudů, aby nevznikaly dluhy na výživném. Tedy vytvořit podmínky, aby i jeden rodič s dětmi mohl pracovat.

- Jenže částečných úvazků je stále málo, sociální byty nemají podporu, soudní řízení trvá dlouho…

Ale současně již sociální politika reaguje. Tak se do zákoníku práce dostalo, že není možné, jako tomu bylo dosud, například odmítnout bez písemného zdůvodnění poskytnutí zkráceného úvazku pro rodiče s dětmi do 15 let.

- Není to tak trochu na účet zaměstnavatelů?

Není, stát tím nebuzeruje podnikatele, jen dokazuje, že má zájem na tom, aby rodiče i samoživitelky měli podmínky pro důstojný život, aniž by museli využívat právě zmíněné sociální sítě. Do návrhu změn zákona o státní sociální podpoře jsem prosadila, aby se změnila podle mne ostudná praxe, kdy rodič na rodičovské nemůže umístit dítě do jeslí či školky na dobu delší 46 hodin. Pokud tuto dobu překročí třeba jen o hodinu, přijde o rodičovský příspěvek. Ale když je žena bohatá a má na placení chůvy, tak může pracovat na plný úvazek, aniž by přišla o rodičovský příspěvek. To byla zásadní věc, která by pomohla ženám, které chtějí či spíše jsou nuceny pracovat, i když je dítě tak malé. Jenže naději na odstranění evidentního nesmyslu zabilo hnutí ANO, které hlasovalo pro pozměňovací návrh poslankyně Chalánkové (TOP 09) a tuto potřebnou změnu z návrhu odstranilo. Zbývá doufat, že Senát, kam tento zákon nyní putuje, to zvrátí. Jen ještě musím zdůraznit, že toto navržené opatření vůbec nic nestojí státní kasu, naopak výrazně by snížilo závislost rodičů na státní pomoci.

- Co ale případy, kdy být samoživitelkou je výhodné, umožní to využívat sociální dávky?

Tak zaprvé, neexistují dávky, které by byly určené jen pro samoživitelky, které by z této role činily výhodnou pozici, snad s výjimkou většího počtu dní na ošetřování. Já nevím, kde je výhoda být samoživitelkou. Osobně, protože rodičů, kteří se sami starají o dítě znám hodně, jsem tu výhodu zatím nezaznamenala. Mohu děkovat bohu, že se to nestalo mně. Opakuji, dávky nejsou vázány na to, zda je někdo ženat, či sám. Při schvalování dávek se samozřejmě posuzuje, kdo s kým žije ve společné domácnosti, proč o dávky žádá. Podvod je samozřejmě možný, když žena zapře, že s ní muž žije. Od toho jsou ale kontroly úřadu práce. Dokonce je možné takové jedince obvinit z podvodu. Takže tato možnost se sleduje a hlídá.

- Za takovou speciální sociální dávku ale někdo považuje náhradní výživné, které by hradil samoživitelkám či samoživitelům za neplatící partnery stát. Kritici poukazují na to, že bude obtížné, aby stát po neplatiči výživného něco vymohl, když se to nedaří ani samotnému rodiči.

Neprosazuji žádnou novou sociální dávku, což potvrzuje, že tuto pomoc by mohli využít jen ti nejpotřebnější rodiče v nouzi. Hlavním problémem u nás je špatná vymahatelnost práva. Tedy to, na co dbají v první řadě ve vyspělých zemích, když se rodič ocitne v nouzi. Neprojde tam účelové odklánění majetku, zatajování příjmů, předstíraná chudoba atd. My nemáme ale ani specializované senáty zaměřené na rodiny, řízení se v Česku neúměrně táhne dlouhé měsíce. Argument, že nejdříve se musí zlepšit vymahatelnost, teprve pak se má případně zavádět zálohové výživné, nepřijímám, protože ho slyším deset let. Zajímavé je, proč s tím kritici za tu dobu něco neudělali! Se soudnictvím se nestalo vůbec nic. Byla bych šťastná, kdyby se zlepšilo soudnictví, vznikly specializované senáty na rodinné záležitosti, aby se změnila pravidla, byly stanoveny lhůty. Do té doby ale považuji za nehorázné, že tady máme tisíce dětí, které kvůli nezodpovědným rodičům a problémům se soudnictvím jsou na hranici chudoby, nebo dokonce už pod ní. Věty typu, nebudeme se starat o ženskou, která si našla blbého chlapa, považuji právě ve vztahu k dětem za drzost. A co ti otcové?

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.5.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 12.12. 2018 000 13:19.