Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2017 » Duben:

Chudí školáci poobědvají. Marksová: Některým chybí i základní návyky stolování (blesk.cz)

„Ukázalo se, že některým dětem chybí i základní návyky při stolování a učí se jim až díky zapojení do projektu. I takový detail výrazně napomáhá jejich socializaci,“ poukazuje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) na jednu z výhod projektu bezplatných obědů pro děti ze sociálně slabých rodin. Další výhoda obědů zdarma? Děti prý více chodí do škol. „V prvním roce, když je dítě podporované v programu, se jeho školní docházka zvedne o deset procent,“ řekl ČT Andrew Stemberg, výkonný ředitel nadace Drab Foundation, u níž programy Obědy dětem patří ke stěžejním činnostem.

Spolupracuje v tomto s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové (ČSSD). To již dříve uvedlo, že obědy ve školách podporují vedle socializaci mj. i soustředěnost školáků během vyučování. „Žáci jsou zdravější, fyzicky aktivnější, lépe se zapojují do kolektivu a mají s ostatními spolužáky více společných prožitků,“ tvrdí MŠMT. K tomu, aby se děti skutečně k bezplatným obědům dostaly, však není tak úplně krátká cesta. MPSV nyní vypsalo výzvu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi. Jde v ní o nadcházející školní rok 2017/2018 a o děti ve věku 3 až 15 let, které navštěvují mateřskou či základní školu. Pokud přitom žák dosáhne v rámci povinné školní docházky v průběhu školního roku 16 let, obědy zdarma mu nejsou odebrané.

Podmínkou, u které však došlo nyní ke zmírnění, je to, že rodiče či jiní zákonní zástupci těchto dětí musí pobírat po tři měsíce dávky pomoci v hmotné nouzi. „Pokud jde o to, jak dlouho dávku rodina pobírá, musí to být alespoň tři měsíce, aby byla dětem přiznána podpora formou obědu. Po vyhodnocení pilotní fáze projektu, kdy bylo podmínkou alespoň 20 měsíců na dávkách, se MPSV rozhodlo tento parametr snížit,“ řekl Blesk.cz mluvčí resortu Michaely Marksové. Pilotní projekt proběhl ve druhém pololetí školního roku 2015/2016.

Na zajištění stravování po celý příští školní rok je nutné podat žádost na MPSV do 31. května. Na nové kolo přihlášek je určeno 35 milionů korun, kdy 5 250 000 Kč půjde ze státního rozpočtu, 29 750 000 Kč z evropských peněz, a to od fondu FEAD (Fond evropské pomoci nejchudším osobám). Žádost musí zadat kraj, pokud se chce škola či zařízení poskytující školné stravování do akce zapojit, musí s krajem uzavřít partnerskou smlouvu. Do hry však vstupují i spolupracující subjekty, což jsou obce a nevládní neziskovky, které se starají o šíření informací o projektu, mají motivovat zákonné zástupce v účasti v projektu či k umísťování dětí do mateřských škol, podílejí se i na hodnocení projektu.

Do obědů zdarma se pravidelně zapojuje i MŠMT, které vypisuje výzvu vlastní. I o ní je mezi neziskovkami zájem. Pro rok 2017 byla podpora v projektu Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol poskytnuta pražským neziskovkám Women for Women (za kterou stojí manželka miliardáře Pavla Tykače Ivana), zmiňované nadaci Drab Foundation a ostravské společnosti Společně-Jekhetane, která „usiluje o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti, prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit“.

Neziskovka Ivany Tykač, která propaguje projekt Obědy do škol, se stala lídrem v této oblasti – od MŠMT získala pro rok 2017 přes 25,5 milionu, smlouvu o spolupráci pak Tykač podepsala nedávno i s Michaelou Marksovou.

„Není možné, aby konkrétní žák byl současně podpořen z dotačního programu MŠMT a zároveň z jiných projektů financovaných ze státního rozpočtu nebo Evropského sociálního fondu, tedy např. z uvedeného projektu MPSV,“ upozorňuje však ministerstvo školství. Pokud je přitom škola zapojena do dalších projektů s touto tematikou, jako jsou třeba Obědy do škol, na které se snaží neziskovka Ivany Tykač získávat peníze z neveřejných zdrojů, musí být odděleno, jaké žáky podporují finance od státu, jaké od neziskovky. Projekt Ivany Tykač byl přitom zahájen v září 2013. Za školní rok 2013/2014 se do něj zapojilo 340 dětí z 93 škol a vyplaceno bylo 744 374 korun, za rok 2015/2016 to již bylo 3286 dětí z 664 škol s vyplacenou částkou přes 10 milionů korun.

Zdroj: blesk.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.4.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 15.10. 2018 000 10:14.