Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

MPSV začalo kontrolovat dodržování nových platových podmínek u řidičů (mesec.cz)

Zvýšila se také odměna za čekání mezi jednotlivými spoji. A při rozdělené směně dostávají řidiči nový příplatek ve výši 10 % základní hodinové sazby minimální mzdy za práci ve ztíženém prostředí. Více informací si můžete přečíst v článku Minimální mzda 2017: pro někoho i 22 000 Kč měsíčně. Jestli jsou tyto nové podmínky dodržovány, začal od února 2017 kontrolovat Státní úřad inspekce práce (SÚIP).

Do konce března 2017 zahájily oblastní inspektoráty práce 36 kontrol zaměstnavatelů v osobní autobusové dopravě. Ke 3. dubnu 2017 bylo 15 kontrol ukončeno. Inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočinu zjistili porušení nařízení vlády. Zaměstnancům nebyla vyplacena odměna za dobu čekání mezi spoji v dopravní společnosti BK BUS, s.r.o., Moravské Budějovice. Během kontroly však bylo zjištěno i porušení zákoníku práce při sjednání pracovního poměru na dobu určitou, nevyplácení příplatku za dobu práce v sobotu a neděli, nevydání mzdového výměru zaměstnanci v den jeho nástupu nebo o nevedení evidence pracovní doby v rozsahu stanoveném zákoníkem práce. V těchto případech bylo po zaměstnavatelích vyžádáno odstranění zjištěných nedostatků a následně s nimi může být zahájeno správní řízení o uložení pokuty. Kontroly budou prováděny do konce roku 2017.

Zdroj: mesec.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 5.4.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 01:32.