Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly » Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina:

Dotační řízení pro rok 2007

Námitková komise, která se zabývala žádostmi o změnu procenta podílu dotace na rozpočtu projektu, dospěla k následujícímu rozhodnutí (viz tabulky nahoře vlevo na této stránce). Žadatelé, jejichž námitce bylo vyhověno, budou vyrozuměni písemným Rozhodnutím. Žadatelé, jejichž námitce vyhověno nebylo, budou vyrozuměni písemným oznámením. Námitková komise se rozhodla nevyhovět některým námitkám z níže uvedených důvodů:

  • ohrožení realizace projektu po výrazném snížení rozpočtu;
  • rozpočet bez zajištění kofinancování (i po úpravě rozpočtu chybí finanční krytí);
  • chybí zdůvodnění výrazných přesunů prostředků v rámci položek rozpočtu;
  • chybí zdůvodnění snížení rozpočtu projektu v určitém rozsahu;
  • podíl dotace na rozpočtu projektu přesahuje po snížení rozpočtu projektu 70%;
  • námitka je zmatečná a nesrozumitelná.
Autor: Odbor 24
Poslední aktualizace: 9.11.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.6. 2019 000 23:17.