Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

ÚP ČR pomáhá OZP při získání a udržení práce (vozka.org)

"Všechny tyto aktivity mohou využít lidé se zdravotním postižením nejen v době, kdy hledají zaměstnání, ale také tehdy, když zaměstnaní jsou, jejich zdravotní stav se změní a je třeba na tuto skutečnost adekvátně reagovat, aby si stávající práci dokázali udržet. Úřad práce ČR je připraven v tomto ohledu velmi úzce spolupracovat nejen s uchazeči a zaměstnavateli, jež už obdobnou zkušenost mají, ale také s těmi, kteří o takovém kroku uvažují. V případě zájmu o jakékoli informace či praktickou pomoc se mohou s důvěrou obrátit na naše specialisty," upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Pokud má člověk se zdravotním postižením zájem o zařazení do pracovní rehabilitace, může kontaktovat kterékoli pracoviště ÚP ČR v rámci kraje, v němž má trvalé bydliště. Pověřený zaměstnanec s ním vypracuje Individuální plán pracovní rehabilitace, v jehož rámci zohlední potřeby, schopnosti, dovednosti a samozřejmě zdravotní způsobilost žadatele. Na základě dohodnutého harmonogramu pak probíhají aktivity, jejichž cílem je buď získání nové práce, nebo udržení té dosavadní. Pracovní rehabilitaci zajišťuje Úřad práce ČR ve spolupráci se zaměstnavateli, vzdělávacími zařízeními, s neziskovými organizacemi, lékaři a se zdravotnickými zařízeními. Její součástí je také úhrada nákladů s ní spojených (např. cestovné).

Pracovní rehabilitace pomohla k získání zaměstnání i Haně Brabcové. V evidenci uchazečů o zaměstnání strávila v uplynulém roce celkem devět měsíců. Během té doby absolvovala specializovaný rekvalifikační kurz v oboru gastronomie, díky kterému získala profesní zkušenosti v oboru a od ledna 2017 pracuje jako kuchařka. "Doporučuji všem, kteří se ocitli ve stejné situaci, aby se nevzdávali hned po prvním nezdaru. V dnešní době je velmi těžké najít si dobrou práci. Já osobně jsem měla štěstí na zaměstnavatele, který nehledí na věk ani zdravotní problémy, ale zajímá ho, jak se k práci stavíte," shrnuje Hana Brabcová.

Zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnává i sportovní a rekreační areál Borovinka v Bystřici pod Pernštejnem. V tomto ohledu významně pomohl i ÚP ČR prostřednictvím pracovní rehabilitace. "Úřad práce ČR nám poskytl především možnost zaměstnat člověka, který má chuť do práce a nebojí se zodpovědnosti. Navíc finanční pomoc ze strany úřadu v podobě příspěvku na společensky účelné pracovní místo znamenala pro naši firmu možnost klidného zaučení nového pracovníka a jeho dostatečnou přípravu na pozici, kterou u nás bude zastávat," vyzdvihuje provozní areálu Borovinka Hana Homolková.

Ke konci ledna 2017 tvořily osoby se zdravotním postižením 14,1 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. V evidenci ÚP ČR jich bylo celkem 54 975. Zaměstnavatelé pro ně nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 11 434 volných pracovních míst (VPM). Nejvíce šancí na získání práce měli lidé se zdravotním postižením v Praze (1 713 VPM), v Jihomoravském (1 229 VPM), Ústeckém (1 157 VPM), Moravskoslezském (1 122) a Středočeském (1 049) kraji. Během uplynulého roku podpořil Úřad práce ČR v rámci všech nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti 7 914 osob se zdravotním postižením. Za 12 měsíců poskytl na podporu jejich zaměstnávání více než 5 mld. Kč.

Zdroj: vozka.org

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.3.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.8. 2019 000 20:02.