Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Za nelegální najímání má být pokuta až 10 miliónů (Právo)

Kauza zaostřila na problém "zastřeného agenturního zaměstnávání", které by se napříště, projde-li parlamentem pozměňovací návrh novely, trestalo pokutou. A to až do výše deseti miliónů. "S ohledem na řadu problémů, které vyplynuly i z kontrolní činnosti inspektorátů práce v oblasti agenturního zaměstnávání, připravilo ministerstvo práce rozsáhlou legislativní úpravu, v jejímž rámci je mimo jiné zakotvena i definice tzv. zastřeného agenturního zaměstnávání, která by měla zamezit obdobným případům," řekl Právu mluvčí MPSV Petr Habáň.

"Pokud zde tedy vůbec nejde dokonce o případ nelegálního zaměstnávání, což bude patrné až po zveřejnění výsledků šetření kontrolních orgánů. V obou případech by ovšem hrozila sankce v rozmezí 50 tisíc až deset miliónů korun," dodal. Zastřené agenturní zaměstnávání znamená najímání pracovních sil od společností často bez agenturní licence, například na základě obchodních smluv, bez tzv. dohody o dočasném přidělení. "Indicie, které máme, naznačují, že by se to mohlo týkat i společnosti Rohlík.cz. Případ je ale v šetření," řekl Právu Jiří Vaňásek, náměstek MPSV pro zaměstnanost.

Zástupci společnosti Rohlík. cz se hájí tím, že zadržení cizinci měli polská víza, mohli tak pracovat i v jiném státě EU. Stěžovali si také na nejednotný postup a dvojí metr cizinecké policie, která v jednom případě cizince za totožných podmínek vyhošťuje, ale jindy nechá být. Mluvčí MPSV ale upozornil, že pro pracovníky z jiných zemí platí přísná pravidla. "Zákon o zaměstnanosti upravuje velmi přesně podmínky pro zaměstnavatele a jeho zaměstnance, kteří jsou do ČR vysláni. Vychází přitom ze směrnice Evropského parlamentu. A to včetně situací, kdy striktně není vyžadováno povolení k zaměstnání, ale pouze povolení k pobytu, což je právě případ firmy Rohlík," řekl Právu.

Podle těchto norem je například zaměstnanec po celou dobu vyslání odměňován pouze vysílajícím zaměstnavatelem a jen ten za něj nese odpovědnost. Musí mít rovněž u sebe speciální potvrzení o právních předpisech sociálního zabezpečení.

René Kuchár z Asociace pracovních agentur řekl Českému rozhlasu, že pracovníků především ukrajinské národnosti s polskými vízy jsou u nás přinejmenším desítky tisíc. Podle Michala Kořínka, ředitele společnosti GIT, která se zabývá vyhledáváním pracovníků, by si firmy měly agentury práce lépe ověřovat.

"Společnosti, které využívají služeb agentur práce, by si měly být vědomé, jak agentura práce funguje a zda postupuje v souladu s platnou legislativou. Měly by si dopředu ověřit, zda agentura jedná nebo nejedná legálně, a v průběhu spolupráce nastavit mechanismy kontroly. V tomto ohledu by měla pomoci chystaná úprava zákona, která nově zavede spoluzodpovědnost uživatele," řekl Právu Kořínek.

"Některé firmy využívající služby agenturního zaměstnávání doteď neřeší, zda agentura postupuje v souladu se zákonem, ale je pro ně důležitá především cena. Ta je pochopitelně nižší u agentur, které za zaměstnance neodvádějí zákonné pojistné. To by se nyní mohlo změnit, čímž se zároveň vytvoří rovné podmínky pro agentury, které dodržují všechna pravidla," dodal.

Novela počítá s tím, že pracovní agentury budou muset zaplatit půlmiliónovou kauci, pokud budou chtít nabízet své služby. Zvýšit se mají i sankce za jejich pochybení. Od změn si ministerstvo práce slibuje to, že na trh budou vstupovat pouze ty agentury, které mají odpovídající zázemí a jsou schopny zaručit minimální účetní a provozní standardy včetně materiálního vybavení.

Na skryté agenturní zaměstnávání se loni ve druhém pololetí zaměřila inspekce práce. Při mimořádné kontrolní akci provedla 296 kontrol. Odhalila zprostředkování práce bez potřebných povolení u 110 subjektů. Našli celkem 187 lidí, kteří neměli potřebná povolení. "Ve čtyřech případech se jednalo o občany ČR, další čtyři byli z EU, 179 pocházelo ze třetích zemí," upřesnil mluvčí ministerstva práce Petr Habáň. Podle něj loni inspekce kvůli zprostředkování zaměstnání bez povolení uložila 81 pokut za celkem 8,6 miliónu korun. (ČTK)

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.3.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 00:07.