Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Senioři a politika stárnutí:

Národní konvent o stárnutí populace

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá v roce 2017 sérii kulatých stolů na různá témata vztahující se ke stárnutí populace. Stárnutí je průřezová agenda týkající se celé řady aktérů, s nimiž je třeba systematicky diskutovat o návrzích opatření, která musí Česká republika přijmout, aby se na stárnutí populace dobře připravila. Diskuse bude propojovat dva pohledy na problematiku - současnost, tj. situace lidí, kteří jsou nyní v důchodovém a předdůchodovém věku, a budoucnost, tj. jak bude vypadat a co bude potřebovat společnost, ve které bude přibývat starších lidí a naopak ubývat těch mladších.

Témata, o kterých se bude diskutovat, budou: bydlení; socio-ekonomická situace a chudoba; trh práce; a vzdělávání, dobrovolnictví a participace na životě komunity.

Národní konvent ke stárnutí populace vyvrcholí mezinárodní konferencí na téma stárnutí populace a veřejný prostor v říjnu 2017.

Národní konvent ke stárnutí – bydlení (2.3.2017)

- Zápis
- Zápis a prezentace Dr. Vidovićové
- Galerie

Národní konvent ke stárnutí – socioekonomická situace a chudoba (12.4.2017)

- Zápis
- Prezentace Doc. R. Jahoda
- Prezentace Ing. J. Škorpík (MPSV)

Národní konvent ke stárnutí – zdraví a péče (19.5.2017)

- Zápis
- Galerie

Národní konvent ke stárnutí – trh práce (14.7.2017)

- Zápis z konventu ke stárnutí populace
- Galerie

Národní konvent ke stárnutí – Aktivizace, dobrovolnictví a vzdělávání seniorů (27. 11. 2017)

- Zápis
- Galerie

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.3.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 04:18.